danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 10:07:43 Ngày 07/05/2021 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 808/QĐ-TCCB
Ngày ban hành : 05/03/2012
Trích yếu : Về việc ban hành Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội