TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 20/06/2012 GMT+7
Thông qua Luật giáo dục đại học
Ngày 18/6/2012, Quốc hội làm việc dưới sự điều khiển của Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, đã biểu quyết thông qua Dự thảo Luật giáo dục đại học.
Trước đó, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật giáo dục đại học.
Quốc hội biểu quyết thông qua một số nội dung của dự thảo Luật giáo dục đại học: Đối tượng áp dụng; Đại học Quốc gia; Phân tầng cơ sở giáo dục đại học.
Địa vị pháp lý của Đại học Quốc gia được quy định tại Điều 8, chương I của Luật Giáo dục đại học như sau:
1.     Đại học Quốc gia là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao được Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển.
2.     Đại học Quốc gia có quyền chủ động cao trong các hoạt động về đào tạo, nghiên cứu khoa học, tài chính, quan hệ quốc tế và tổ chức bộ máy. Đại học Quốc gia chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và của các bộ, ngành khác và Ủy ban nhân dân địa phương nơi Đại học Quốc gia đặt địa điểm, trong phạm vi chức năng theo quy định của Chính phủ và phù hợp với pháp luật.
Đại học Quốc gia được làm việc trực tiếp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan của Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để giải quyết những vấn đề liên quan đến Đại học Quốc gia. Khi cần thiết, giám đốc Đại học Quốc gia báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề liên quan đến hoạt động và phát triển của Đại học Quốc gia.
3.     Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia và giám đốc, phó giám đốc đại học quốc gia do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm.
4.     Chính phủ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đại học Quốc gia.

>>> Xem chi tiết Dự thảo Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội biểu quyết thông qua

 VNU Media - Quốc hội
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ