TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 16:17:31 Ngày 28/12/2020 GMT+7
Phiên họp thứ V của Hội đồng ĐHQGHN, nhiệm kì 2018 - 2023: Khẳng định giá trị cốt lõi và trách nhiệm quốc gia
Ngày 25/12/2020, tại Hòa Lạc, Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kì 2018 - 2023 đã tiến hành phiên họp thường kì thứ V, với sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Kim Sơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN.

Hội nghị đã cho ý kiến về việc kiện toàn công tác nhân sự của Hội đồng bao gồm cả thành viên đương nhiên và thành viên mời, đến từ cơ quan bên ngoài ĐHQGHN.

Cùng với đó, Hội đồng đã nghe, thảo luận và thông qua một số chủ trương cũng như nội dung hoạt động quan trọng của ĐHQGHN trong thời gian tới: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021; báo cáo chuyên đề về phương án thi đánh giá năng lực cho học sinh THPT; Thảo luận một số nội dung sửa đổi Quy định về chế độ làm việc của giảng viên, nghiên cứu viên tại ĐHQGHN; Thảo luận, thông qua chủ trương việc sáp nhập Bệnh viện ĐHQGHN trực thuộcTrường ĐH Y Dược; Thảo luận, thông qua chủ trương thành lập Trường trực thuộc ĐHQGHN; Thảo luận Bộ tiêu chí đại học nghiên cứu định hướng đổi mới sáng tạo; Thảo luận Kế hoạch phát triển ĐHQGHN giai đoạn 2021-2025 và Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Thảo luận tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ 2020 và Dự kiến kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.

Tại phiên họp, các đại biểu cho ý kiến về từng nội dung được trình bày tại phiên họp. Các đại biểu thống nhất cao về sứ mệnh đặc biệt của ĐHQGHN đối với quốc gia. ĐHQGHN kiên định phát triển theo hướng đại học nghiên cứu, hội nhập quốc tế. Ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh,  ĐHQGHN có giá trị cốt lõi đặc biệt và có vai trò trách nhiệm quốc gia, do đó cần phải tích cực tham gia đề xuất các hướng đào tạo và nghiên cứu mà quốc gia đang cần, đồng thời tham gia giải quyết các vấn đề cấp bách của đời sống hiện nay. Năm 2021 là một năm sẽ có nhiều sự kiện quan trọng của quốc gia, trong đó trung ương đang đề ra nhiệm vụ tổng kết về một số nghị quyết đã ban hành trước đây liên quan đến đất đai, biến đổi khí hậu, …

Phó trưởng Ban Kinh tế Trung Ương Ông Nguyễn Hồng Sơn

Ông Đào Trọng Thi - Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, nguyên Giám đốc ĐHQGHN thì cho rằng việc đánh giá học sinh phổ thông với các mục tiêu rõ ràng và thi trên máy tính là cần thiết; việc sáp nhập Bệnh viện ĐHQGHN vào Trường ĐH Y Dược là phù hợp với Đề án đã được phê duyệt; việc thành lập Trường trực thuộc ĐHQGHN là hợp lý trong bối cảnh hiện nay, ... Ông cũng nêu một số ý kiến về các chỉ tiêu, định hướng phát triển ĐHQGHN thời gian tới.

Ông Đào Trọng Thi - Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, nguyên Giám đốc ĐHQGHN

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đánh giá cao những hoạt động của ĐHQGHN thời gian qua, đặc biệt là những đóng góp của ĐHQGHN trong hoạt động nghiên cứu đối với Hà Nội. VCCI đang và tiếp tục đồng hành cùng những hoạt động của ĐHQGHN.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Ông Vũ Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN cho rằng ĐHQGHN cần tiếp tục phát huy thế mạnh nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn và chú trọng nghiên cứu liên ngành, ...

Ông Vũ Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN

Ông Mai Trọng Nhuận - Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo Chất lượng, nguyên Giám đốc ĐHQGHN nêu ý kiến về việc ĐHQGHN nên tham gia vào các bộ chỉ số quốc gia về các lĩnh vực khác nhau như năng lực cạnh tranh, chuyển đổi số, ...

Ông Mai Trọng Nhuận - Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo Chất lượng, nguyên Giám đốc ĐHQGHN

Ông Nguyễn Hữu Đức - nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN bày tỏ cần tiếp tục nghiên cứu và áp dụng một số chỉ số liên quan đến hoạt động của ĐH nghiên cứu đổi mới sáng tạo: khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, số hóa, cá thể hóa, đạo đức 4.0, ... Cùng với đó, ông cũng nêu một số nội dung về bài giảng điện tử, giảng dạy trực tuyến, ... gắn với năng lực số hóa.

Ông Nguyễn Hữu Đức - nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN

Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất nhiều ý kiến liên quan đến chiến lược phát triển ĐHQGHN, chế độ làm việc của giảng viên, ...

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, ĐHQGHN tiếp tục kiên định mục tiêu phát triển ĐHQGHN trở thành đại học nghiên cứu, vừa phù hợp với xu thế phát triển đại học thế giới, vừa gắn với chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, KH&CN và các chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến đầu tư, phát triển của ĐHQGHN.

Cùng với đó, ĐHQGHN đảm bảo phát triển toàn diện, hài hòa trên tất cả các lĩnh vực hoạt động; Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học cơ bản ưu tiên định hướng đến đổi mới sáng tạo và phát triển sản phẩm quốc gia; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng phục vụ cộng đồng; gắn kết chặt chẽ khoa học xã hội và nhân văn với khoa học tự nhiên và công nghệ, tham gia trực tiếp vào việc tư vấn chính sách và giải quyết những vấn đề thực tiễn của đất nước. Triển khai đào tạo chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và tham gia tái cơ cấu thị trường lao động. Qua đó, thể hiện vị thế vượt trội, vai trò nòng cốt, dẫn dắt của ĐHQGHN tham gia thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước là xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về nền giáo dục và đào tạo ở khu vực, bắt kịp trình độ tiên tiến của thế giới, tham gia vào thị trường đào tạo nhân lực quốc tế.

Giám đốc ĐHQGHN, Chủ tịch Hội đồng lưu ý rằng, một vài số chỉ số cụ thể cần tiếp tục rà soát lại, cụ thể hóa hơn nữa, ...

Hội đồng nhất trí thông qua các nội dung đã đề cập tại phiên họp và biểu quyết giao cho Ban Giám đốc ĐHQGHN chỉ đạo, điều hành và hoàn thiện các nội dung cụ thể.

Một số chỉ tiêu năm 2021:

- Quy mô đào tạo THCS, THPT: 5.200 học sinh.

- Quy mô đào tạo đại học: 40.400 sinh viên.

- Quy mô đào tạo sau đại học: 7.500 học viên.

- Tỉ lệ đào tạo sau đại học (thạc sĩ; tiến sĩ; thực tập sinh; trao đổi học viên cao học, nghiên cứu sinh) trên tổng quy mô đào tạo: 17%; trong đó tỉ lệ đào tạo tiến sĩ: 3%.

- Tỉ lệ người học tốt nghiệp đại học có việc làm sau 12 tháng: 87%.

- Học liệu được số hóa: 90%.

- Tỉ lệ môn học có áp dụng giảng dạy trực tuyến của mỗi chương trình đào tạo đạt: 20%.

- Tỉ lệ các thủ tục hành chính được thực hiện hoàn toàn (mức 4) thông qua hệ thống công nghệ thông tin trực tuyến: 5%

>>>>> Các tin bài liên quan:

- Phiên họp thường kì lần IV Hội đồng ĐHQGHN: Góp ý cho dự thảo Chiến lược phát triển ĐHQGHN

- Hội đồng ĐHQGHN quyết nghị về việc thành lập Trường ĐH Y Dược và các nội dung khác

- Hội đồng ĐHQGHN quyết nghị nhiều nội dung quan trọng về quy hoạch, phát triển tại Hòa Lạc và các nội dung khác

 Vũ Thị Hương
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược