TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 21:47:47 Ngày 18/05/2022 GMT+7
Nâng cao uy tín, gia tăng nguồn lực cho sự phát triển bền vững của ĐHQGHN
Nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã có buổi gặp mặt chúc mừng đội ngũ các nhà khoa học, cán bộ quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH, CN & ĐMST) trong ĐHQGHN.

 

Tại buổi gặp mặt, Giám đốc Lê Quân ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, sáng tạo và đóng góp trí tuệ của đội ngũ các nhà quản lý, nhà khoa học của ĐHQGHN trong việc tạo ra nhiều sản phẩm KH&CN có giá trị phục vụ cộng đồng. Các kết quả tư vấn chính sách, tổng kết lý luận, thực tiễn do các nhà khoa học của ĐHQGHN thực hiện đã cung cấp cơ sở và luận cứ khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Hoạt động KH, CN & ĐMST đã góp phần quan trọng nâng cao vị thế của ĐHQGHN; thể hiện trách nhiệm quốc gia của ĐHQGHN trong việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Giám đốc Lê Quân khẳng định, ĐHQGHN xác định KHCN & ĐMST vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển đại học nghiên cứu và hướng tới tự chủ và xếp hạng đại học từ các kết quả, sản phẩm khoa học mới, chương trình đào tạo mới có chất lượng và gắn với nhu cầu thực tiễn.

Trong thi gian va qua, ĐHQGHN đã đy mnh trin khai các hưng nghiên cu khoa hc và phát trin công ngh mi, công ngh ưu tiên có kh năng ng dng cao như: công ngh s, công ngh thông tin, công ngh sinh hc, trí tu nhân to, chui khi (blockchain), in 3D, Internet vn vt, an ninh mng, cơ đin t, t đng hóa, đin t y sinh… Các đơn v trong ĐHQGHN đã phát trin nhiu công ngh, sn phm khoa học vi nhng lĩnh vc ch đo như: bn đ gen, sơn rare, chế phm vi sinh chng nm mc cho cây trng... đưc các doanh nghip quan tâm và đánh giá cao.

Gn kết với s mnh phát trin kinh tế - xã hi đt nưc, ĐHQGHN tiếp tc th hin trách nhim quc gia trong vic tham gia ch trì, thc hin nhng chương trình nghiên cu có tm vóc, mang giá tr thi đi, giá tr dân tc và nhân văn ln, mang ý nghĩa khoa hc và thc tin cao đi vi s phát trin ca xã hi và đt nưc như: Chương trình KH&CN phát trin bn vng vùng Tây Bc, Nhim v KH&CN xây dng B đa chí Quc gia Vit Nam, Trung tâm Tư liu Vit Nam hc, Dch thut và phát huy giá tr tinh hoa các tác phm Kinh đin phương Đông...

Tim lc KH&CN ĐHQGHN đưc quan tâm đu tư phát trin. Nhiu cơ chế, chính sách trng dng, đãi ng các nhà khoa hc, sn phm KH&CN cũng đưc trin khai, to đng lc thúc đy phát trin các tim lc KH&CN như: Quy đnh v qun lý tài sn trí tu ĐHQGHN; Hưng dn v phát trin và ưu đãi nhóm nghiên cu mnh; Quy đnh v công nhn, qun lý và phát trin Phòng thí nghim trng đim, Trung tâm nghiên cu trng đim cp ĐHQGHN. Bên cnh đó, ĐHQGHN đang xây dng các văn bn: Quy đnh qun lý d án sn xut th nghim: tăng cưng năng lc đ trin khai phát trin các sn phm ng dng trong giai đon chiến lưc mi 2021-2030; Quy đnh qun lý nhim v KH&CN cp ĐHQGHN (thay thế quy đnh 3839/QĐ-ĐHQGHN năm 2014): chuyn đi s trong qun lý đ tài KH&CN ca ĐHQGHN.

Đc bit, ngày 08/2/2022, Giám đốc ĐHQGHN đã kí Quyết định số 286/QĐ-ĐHQGHN ban hành Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ĐHQGHN giai đoạn 2021 - 2030. Chiến lược là cơ sở quan trọng để phát triển KH, CN & ĐMST ở ĐHQGHN lên một tầm cao mới. Đây cũng được xem là đột phá chiến lược để phát triển ĐHQGHN trong giai đoạn tới, trở thành đại học thông minh, đổi mới sáng tạo.

ĐHQGHN tiếp tc thu hút, phát trin đi ngũ cán b khoa hc trình đ cao mt cách hiu qu thông qua đi mi công tác truyn thông tuyn dng, tích cc ci thin môi trưng làm vic và các chế đ, chính sách. ĐHQGHN đã trin khai nhiu gii pháp đng b nhm thu hút, phát trin đi ngũ cán b khoa hc trình đ cao, đu ngành.

T l cán b khoa hc trình đ cao tiếp cn tiêu chí ca đi hc nghiên cu, trong đó có nhiu chuyên gia đu ngành, nhà khoa hc đt trình đ quc tế có kh năng trin khai các nghiên cu đt phá, các chương trình, nhim v nghiên cu ln. Đnh hưng phát trin h thng phòng thí nghim, liên ngành đã và đang đưc tăng cưng, đc bit là Khu 22,9ha ti Hòa Lc đ đi mi vic t chc nghiên cu gn vi nhu cu ca doanh nghip, hưng ti to ra các nghiên cu tham gia gii quyết các vn đ ln ca đt nưc và các sn phm khoa hc và công ngh ng dng trong thc tin.

Nhiu chính sách, gii pháp thu hút, phát trin đi ngũ cán b khoa hc trình đ cao tiếp tc đưc chú trng, trin khai. Mt s cơ chế mi, thí đim thc hin chính sách trng dng, đãi ng các nhà khoa hc có công b quc tế, sn phm khoa hc và công ngh tt, các trưng nhóm nghiên cu mnh; to mi điu kin thun li cho cán b hc tp nâng cao trình đ và tham gia các hot đng ging dy, nghiên cu khoa hc trong và ngoài nưc.

Đc bit, ĐHQGHN đã xây dựng Đề án “Ươm tạo nhà khoa học trẻ tại ĐHQGHN nhằm cụ thể hóa, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, triển khai chiến lược phát triển của ĐHQGHN đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Ươm tạo nhà khoa học trẻ tại ĐHQGHN được triển khai đồng bộ từ việc hướng nghiệp và thu hút học sinh giỏi từ các trường THPT, đào tạo đại học, sau đại học, sau tiến sĩ tại ĐHQGHN và các đối tác quốc tế, tuyển dụng, bố trí sử dụng và phát triển. Trong đó, đối với Chương trình ươm tạo nhà khoa học, ĐHQGHN sẽ cấp học bổng cho nghiên cứu sinh, thực tập sinh sau tiến sĩ với giá trị lớn.

>> Tin bài liên quan:

- Nâng tầm hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở ĐHQGHN trong giai đoạn mới

- ĐHQGHN chú trọng ươm tạo nhà khoa học trẻ góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao

 VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ