TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 00:00:00 Ngày 01/08/2017 GMT+7
Thông tin hỗ trợ kỳ thi THPT Quốc gia và công tác tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017

Tên đơn vị: Đại học Quốc gia Hà Nội

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

ThS Vũ Thị Thúy

Điện thoại cố đinh:

04.37547670 (số máy lẻ 517, 527)

Fax:

04.37547724

Email:

bandaotaodhqghn@vnu.edu.vn

Địa chỉ website

http://www.vnu.edu.vn

 

1. Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN (*)

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

1.1. Nguyễn Bá Ngọc:

- Số điện thoại cố định: 04-3.7548522

- Di động: 0963568859

- Email: nbngoc@vnu.edu.vn

1.2. Nguyễn Đức Nguyên

- Số điện thoại cố định: 04-3.7547969

- Di động: 0904243788

- Email: nguyennd@vnu.edu.vn

- Fax:  (04) 37 548 092.

Địa chỉ website của Trường: http://www.education.vnu.edu.vn

 

2. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc: Nguyễn Văn Hồng

- Số điện thoại:        04.3858.5237 - 0946.631.686

- Email: tuyensinh@ussh.edu.vn

- Fax:  04.3858.7326

Địa chỉ website của Trường: tuyensinh.ussh.edu.vn; http://www.ussh.vnu.edu.vn

 

3. Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

3.1. Đinh Thị Thúy Hòa
3.2. Lê Khánh Cường
- Số điện thoại: 043 7547506 (máy lẻ 305, 315, 325)
- Số hotline chung: 0913486773.

- Email: tuyensinhdaihoc_dhkt@vnu.edu.vn

- Fax:  04 37546765
Địa chỉ website của Trường: http://www.ueb.vnu.edu.vn

 

4. Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

4.1. Lê Thị Phương Thoa                     Di động: 0912 463 889

4.2. Vũ Thị Bích Hà                              Di động: 0973 234 899

4.3. Nguyễn Thị Thu Thảo                    Di động: 0936 256 878

- Điện thoại cố định: 04 32 123 709

- Fax: 04 37 574 460

- Email: tuyensinhdhcn@vnu.edu.vn

Địa chỉ website của Trường: http://www.uet.vnu.edu.vn

 

5. Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN (*)

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

5.1. Hà Lê Kim Anh                
5.2. Nguyễn Việt Hùng
- Điện thoại cố định: 04.37548111
- Di động: 0979292969
- Fax: 84-437548057
- Email: phongdaotaoulis@gmail.com
Địa chỉ website của Trường: http://www.ulis.vnu.edu.vn

6. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

6.1. Hoàng Đức Hùng            
- Điện thoại cố định: 04.35579076
- Di động: 0966503990                                           
6.2. Nguyễn Thanh Bình        
- Điện thoại cố định: 04.35581226
- Di động: 0916761978
6.3. Đoàn Văn Vệ                   
- Điện thoại cố định: 04.38583795
- Di động: 0912075120

 - Email: tuvantuyensinh@hus.edu.vn

 - Fax:  04 38583061

Địa chỉ website của Trường: http://www.hus.vnu.edu.vn

7. Khoa Y Dược, ĐHQGHN

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

7.1. Nguyễn Đắc Dũng           Điện thoại di động: 0912 387526
7.2. Phạm Trung Kiên            Điện thoại di động: 0913509142
- Điện thoại:             04.37450144/ 04.37450145
- Email: dungnd_smp@vnu.edu.vn / ykkien@gmail.com
Địa chỉ website của Khoa: http://www.smp.vnu.edu.vn

 

8. Khoa Quốc tế, ĐHQGHN

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

8.1. Vũ Lưu Ly                       Điện thoại:  0983372988
8.2. Cao Thị Hương Giang     Điện thoại:  01679884488
8.3. Lê Thị Thu Huyền            Điện thoại:  0932323252
- Điện thoại cố định:                043 5553555
- Email: tuyensinh@khoaquocte.vn
- Fax:  043.7548014
Địa chỉ website của Khoa: http://tuyensinh.khoaquocte.vn 

9. Khoa Luật, ĐHQGHN

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

9.1. Đỗ Thị Bích Nguyệt
9.2. Bùi Thị Chinh Phương
9.3. Vũ Đặng Phúc
- Điện thoại:             043 7549714
- Email: tuvantuyensinhkhoaluat@gmail.com
- Fax:  04 37547781
Địa chỉ website của Khoa: http://www.law.vnu.edu.vn

 Ban Đào tạo
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ