TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 16:09:46 Ngày 10/07/2023 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Hồ Thu Quyên
Tên đề tài: Quản lý hoạt động dạy học phân hoá môn Ngữ văn ở trường trung học phổ thông thành phố Hà Nội theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

1. Họ và tên: Hồ Thu Quyên                               2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 13/09/1986                                    4. Nơi sinh: Lạng Sơn

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 998/QĐ-CTHSSV ngày 26/07/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Đổi tên đề tài luận án lần 1: “Quản lý hoạt động dạy học phân hoá môn Ngữ văn ở trường trung học phổ thông Việt Nam theo chương trình giáo dục phổ thông mới” theo Quyết định số 991/QĐ-ĐHGD ngày 18/06/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục.

- Đổi tên đề tài luận án lần 2: “Quản lý hoạt động dạy học phân hoá môn Ngữ văn ở trường trung học phổ thông thành phố Hà Nội theo chương trình giáo dục phổ thông 2018” theo Quyết định số 1779/QĐ-ĐHGD ngày 29/09/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục.

- Kéo dài thời gian học tập lần 1 theo Quyết định số 1160/QĐ-ĐHGD ngày 25/07/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục.

- Buộc thôi học theo Quyết định số 1397/QĐ-ĐHGD ngày 28/7/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục.

- Quay trở lại bảo vệ luận án theo Quyết định số 1068/QĐ-ĐHGD ngày 30/06/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục.

7. Tên đề tài luận án: Quản lý hoạt động dạy học phân hoá môn Ngữ văn ở trường trung học phổ thông thành phố Hà Nội theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

8. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục                   9. Mã số:  9 14 01 14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

- Cán bộ hướng dẫn thứ nhất: GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc

- Cán bộ hướng dẫn thứ hai: TS. Nguyễn Phương Huyền

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động dạy học phân hóa môn Ngữ văn ở trường trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Từ đó, góp phần hệ thống hóa những vấn đề lý luận về dạy học phân hóa, dạy học phân hóa môn Ngữ văn, quản lý hoạt động dạy học phân hóa và quản lý hoạt động dạy học phân hóa môn Ngữ văn ở trường trung học phổ thông và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động dạy học phân hóa môn Ngữ văn và quản lý hoạt động dạy học phân hóa môn Ngữ văn trong trường trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2018;

Đề xuất được các biện pháp quản lý có tính khoa học và tính thực tiễn về quản lý hoạt động dạy học phân hóa môn Ngữ văn ở trường trung học phổ thông tại thành phố Hà Nội theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 (ở cấp vi mô) nhằm phát triển năng lực người học, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn ở trường trung học phổ thông.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Khả năng ứng dụng trong thực tiễn các biện pháp quản lý hoạt động dạy học phân hóa môn Ngữ văn ở trường THPT theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhằm phát triển năng lực người học, góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở trường trung học phổ thông, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Cần có các giải pháp tuyên truyền và giáo dục về vai trò của dạy học phân hóa và quản lý hoạt động dạy học phân hóa môn Ngữ văn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 một cách đầy đủ đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và sinh viên của các trường sư phạm.

Cần tiếp tục nghiên cứu với nhiều trường THPT ở các tỉnh thành khác nhau, với số lượng mẫu nghiên cứu đủ lớn mang tính đại diện cho toàn bộ các trường THPT ở Việt Nam.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

Hồ Thu Quyên (2016), “Nghiên cứu về dạy học theo tiếp cận phát triển năng lực người học”, Tạp chí Quản lý giáo dục, Số 83, T4/2016. Tr 15-22.

Hồ Thu Quyên (2017), “Quản lý hoạt động dạy học phân hóa ở trường trung học phổ thông theo tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Những xu thế mới trong giáo dục, Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN. ISBN 978 604 968 478 4. Tr  619-632.

Hồ Thu Quyên (2019), “Cơ sở khoa học của dạy học phân hoá trong chương trình giáo dục cấp trung học phổ thông ban hành năm 2018”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về đổi mới đào tạo giáo viên, Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN. ISBN 978-604-9876-87-5. Tr 43-51.

Hồ Thu Quyên (2020), “The content of managing differentiated teaching activities in high schools” (Nội dung dạy học phân hoá ở trường trung học phổ thông), Kỷ yếu Hội thảo quốc tế VietAME 2020: Xu hướng mới trong đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN. (viết bằng tiếng Anh). ISBN 978-604-315-125-1. Tr 544-563.

Hồ Thu Quyên (2021), “Một số vấn đề lý luận về dạy học môn Ngữ văn trong Chương trình giáo dục trung học phổ thông theo hướng phân hoá”, Tạp chí Giáo dục - Bộ GD&ĐT, Số đặc biệt, kỳ 1 tháng 05/2021, Tr 27-31.

Hồ Thu Quyên (2021), “Một số nội dung quản lý hoạt động dạy học phân hoá môn Ngữ văn ở trường trung học phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, Tạp chí Giáo dục – Bộ GD&ĐT, Số 507 (kì 1 - 8/2021), Tr 13-18.

Hồ Thu Quyên (2021), “Differentiated teaching in high school based on David A. Kolb’s learning styles”(Dạy học phân hoá ở trường trung học phổ thông dựa trên lý thuyết phong cách học tập của David A. Kolb), Kỷ yếu Diễn đàn Hà Nội lần thứ nhất về khoa học giáo dục và sư phạm, Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN. (viết bằng tiếng Anh). ISBN 978-604-342-795-0. Tr 575-584.

 VNU Media - VNU - UEd
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ