TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Đại học 00:00:00 Ngày 14/05/2013 GMT+7
Ban hành đề cương các môn ngoại ngữ học thuật
Ngày 04/5/2013, ĐHQGHN đã ban hành các quyết định:
Số: 1339/QĐ-ĐT quyết định về đề cương học phần Tiếng Pháp học thuật (dành cho khối ngành khoa học xã hội nhân văn, kinh tế, luật), mã số: FRE 6001.
Số: 1340/QĐ-ĐT quyết định về đề cương học phần Tiếng Pháp học thuật (dành cho khối ngành khoa học tự nhiên, công nghệ), mã số: FRE 6001.
Số: 1341/QĐ-ĐT quyết định về đề cương học phần Tiếng Pháp cơ bản, mã số: FRE 5001.
Số: 1344/QĐ-ĐT quyết định về đề cương học phần Tiếng Nga cơ bản, mã số: RUS 5001.
Số: 1345/QĐ-ĐT quyết định về đề cương học phần Tiếng Anh học thuật (dành cho khối ngành khoa học xã hội nhân văn, kinh tế, luật), mã số: ENG 6001.
 VNU Media - Ban Đào tạo
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :