TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Media   Infographic 15:25:08 Ngày 03/04/2023 GMT+7
[Infographic] Thông tin tuyển sinh ĐHCQ năm 2023 của ĐHQGHN
Năm 2023, ĐHQGHN dành 14.945 chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy. Các phương thức tuyển sinh về cơ bản vẫn giữ ổn định như năm 2022. Năm nay, ĐHQGHN tiếp tục mở mới một số CTĐT đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.

>>> Các tin tức liên quan:

- Thông tin tuyển sinh ĐHCQ năm 2023 của ĐHQGHN

- [Infographic] Thông tin tuyển sinh ĐHCQ 2023 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

- [Infographic] Thông tin tuyển sinh ĐHCQ 2023 Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

- [Infographic] Thông tin tuyển sinh ĐHCQ 2023 Trường ĐH Ngoại ngữ

- [Infographic] Thông tin tuyển sinh ĐHCQ 2023 Trường ĐH Công nghệ

- [Infographic] Thông tin tuyển sinh ĐHCQ 2023 Trường ĐH Kinh tế

- [Infographic] Thông tin tuyển sinh ĐHCQ 2023 Trường ĐH Giáo dục

- [Infographic] Thông tin tuyển sinh ĐHCQ 2023 Trường ĐH Việt Nhật

- [Infographic] Thông tin tuyển sinh ĐHCQ 2023 Trường ĐH Y Dược

- [Infographic] Thông tin tuyển sinh ĐHCQ 2023 Trường ĐH Luật

- [Infographic] Thông tin tuyển sinh ĐHCQ 2023 Trường Quốc tế

- [Infographic] Thông tin tuyển sinh ĐHCQ 2023 Trường Quản trị và Kinh doanh

- [Infographic] Thông tin tuyển sinh ĐHCQ 2023 Khoa Các khoa học liên ngành

 VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ