Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2012 – 2017

Ngày 11/06/2012, Giám đốc ĐHQGHN ban hành Quyết định số 1862/QĐ-KHCN về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2012 – 2017 (có danh sách kèm theo).

Hội đồng Khoa học và Đào tạo có nhiệm vụ tư vấn cho Giám đốc ĐHQGHN về công tác đào tạo  và nghiên cứu khoa học.

Hội đồng hoạt động theo Quy định về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội, được ban hành theo Quyết định số 600/TCCB ngày 1 tháng 10 năm 2001 của Giám đốc ĐHQGHN.

Chi tiết Quyết định số 1862/QĐ-KHCN

Xem thêm thông tin về các nhiệm kỳ của Hội đồng Khoa học và Đào tạo

 

 

 Ban Khoa hoc - Công nghệ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :