GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN nhiệm kỳ 2013 - 2018

>>> Quyết định số 4413/QĐ-ĐHQGHN ngày 04/12/2013

 

TT
Họ và tên
Đơn vị
Chức trách trong HĐ
1.              
GS.TSKH. Vũ Minh Giang
Chủ tịch Hội đồng liên ngành Các Khoa học Lịch sử
Chủ tịch
2.              
PGS.TS. Vũ Văn Tích
Trưởng Ban KHCN- ĐHQGHN
Thư ký
3.              
GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức
Trưởng Ban ĐT – ĐHQGHN
Thư ký
4.              
PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn
Phó Giám đốc ĐHQGHN
Uỷ viên
5.              
GS.TS. Nguyễn Hữu Đức
Phó Giám đốc ĐHQGHN
Uỷ viên
6.              
PGS.TS. Nguyễn Văn Nội
Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
Uỷ viên
7.              
GS.TS. Nguyễn Hòa
Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ
Chủ tịch Hội đồng liên ngành Ngôn ngữ - Ngoại ngữ
Uỷ viên
8.              
GS.TS. Nguyễn Văn Khánh
Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học XH&NV
Uỷ viên
9.              
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình
Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ
Uỷ viên
10.           
PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn
Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế
Chủ tịch Hội đồng ngành Kinh tế
Uỷ viên
11.           
PGS.TS. Lê Kim Long
Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục
Uỷ viên
12.           
PGS.TS. Trịnh Quốc Toản
Phó Chủ nhiệm phụ trách Khoa Luật - ĐHQGHN
Uỷ viên
13.           
GS.TS. Hoàng Văn Vân
Chủ nhiệm Khoa Sau đại học - ĐHQGHN
Uỷ viên
14.           
TSKH. Nguyễn Trọng Do
Chủ nhiệm Khoa Quốc tế - ĐHQGHN
Uỷ viên
15.           
GS.TS. Trương Việt Dũng
Chủ nhiệm Khoa Y – Dược, ĐHQGHN
Uỷ viên
16.           
PGS.TS. Hoàng Đình Phi
Phó Chủ nhiệm phụ trách Khoa Quản trị Kinh doanh - ĐHQGHN
Uỷ viên
17.           
PGS.TS. Phạm Hồng Tung
Viện Trưởng Viện VNH&KHPT- ĐHQGHN
Uỷ viên
18.           
TS. Nguyễn Ái Việt
Viện trưởng Viện CNTT- ĐHQGHN
Uỷ viên
19.           
PGS.TS. Dương Văn Hợp
Viện trưởng Viện VSV & CNSH - ĐHQGHN
Uỷ viên
20.           
PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh
Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục – ĐHQGHN
Uỷ viên
21.           
GS.TSKH. Nguyễn Hữu Công
Chủ tịch Hội đồng liên ngành Toán - Cơ
Uỷ viên
22.           
GS.TS. Nguyễn Thanh Thuỷ
Chủ tịch Hội đồng Công nghệ Thông tin và Khoa học tính toán, Viện trưởng Viện Tin học Pháp ngữ
Uỷ viên
23.           
GS.TS. Bạch Thành Công
Chủ tịch Hội đồng liên ngành VL - ĐT - VT
Uỷ viên
24.           
GS.TS. Phạm Hùng Việt
Chủ tịch Hội đồng ngành Hoá học
Uỷ viên
25.           
GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa
Chủ tịch Hội đồng ngành Sinh học
Uỷ viên
26.           
GS.TS. Mai Trọng Nhuận
Chủ tịch Hội đồng liên ngành các Khoa học Trái đất - Môi trường
Uỷ viên
27.           
PGS.TS. Phạm Gia Lâm
Chủ tịch Hội đồng liên ngành Văn học - Báo chí
Uỷ viên
28.           
PGS.TS. Phí Mạnh Hồng
Chủ tịch Hội đồng liên ngành các Khoa học Chính trị và Quản lý
Uỷ viên
29.           
GS.TS. Phạm Hồng Thái
Chủ tịch Hội đồng ngành Luật học
Uỷ viên
30.           
GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc
Chủ tịch Hội đồng liên ngành Tâm lý – Giáo dục
Uỷ viên
31.           
GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc
Chủ tịch Hội đồng liên ngành Khu Vực học - Quốc Tế học
Uỷ viên
32.           
GS.TSKH. Đào Trọng Thi
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc Hội
Uỷ viên
33.           
GS.TS. Phùng Hữu Phú
Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận TW
Uỷ viên
34.           
PGS.TS. Trương Gia Bình
Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn FPT
Uỷ viên
35.           
GS.TSKH. Trương Quang Học
Trung Tâm Nghiên cứu tài nguyên và Môi trường - ĐHQGHN
Uỷ viên
36.           
GS.TSKH. Phạm Thế Long
 Giám đốc Học viện kỹ  thuật quân sự
Uỷ viên
37.           
GS.TS. Đinh Văn Mậu
Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
Uỷ viên
38.           
TS. Võ Trí Thành
Phó Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế TW
Uỷ viên
39.           
GS.TS. Ngô Đức Thịnh
Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
Uỷ viên

 

 Ban KHCN - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :