GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN nhiệm kỳ 2013 - 2018

>>> Quyết định số 4413/QĐ-ĐHQGHN ngày 04/12/2013

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức trách trong HĐ

1.

GS.TSKH. Vũ Minh Giang

Chủ tịch Hội đồng liên ngành Các Khoa học Lịch sử

Chủ tịch

2.

PGS.TS. Vũ Văn Tích

Trưởng Ban KHCN- ĐHQGHN

Thư ký

3.

GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức

Trưởng Ban ĐT – ĐHQGHN

Thư ký

4.

PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn

Phó Giám đốc ĐHQGHN

Uỷ viên

5.

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức

Phó Giám đốc ĐHQGHN

Uỷ viên

6.

PGS.TS. Nguyễn Văn Nội

Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

7.

GS.TS. Nguyễn Hòa

Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ

Chủ tịch Hội đồng liên ngành Ngôn ngữ - Ngoại ngữ

Uỷ viên

8.

GS.TS. Nguyễn Văn Khánh

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học XH&NV

Uỷ viên

9.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình

Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ

Uỷ viên

10.

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế

Chủ tịch Hội đồng ngành Kinh tế

Uỷ viên

11.

PGS.TS. Lê Kim Long

Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục

Uỷ viên

12.

PGS.TS. Trịnh Quốc Toản

Phó Chủ nhiệm phụ trách Khoa Luật - ĐHQGHN

Uỷ viên

13.

GS.TS. Hoàng Văn Vân

Chủ nhiệm Khoa Sau đại học - ĐHQGHN

Uỷ viên

14.

TSKH. Nguyễn Trọng Do

Nguyên Chủ nhiệm Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Uỷ viên

15.

GS.TS. Trương Việt Dũng

Chủ nhiệm Khoa Y – Dược, ĐHQGHN

Uỷ viên

16.

PGS.TS. Hoàng Đình Phi

Phó Chủ nhiệm phụ trách Khoa Quản trị Kinh doanh - ĐHQGHN

Uỷ viên

17.

PGS.TS. Phạm Hồng Tung

Viện Trưởng Viện VNH&KHPT- ĐHQGHN

Uỷ viên

18.

TS. Nguyễn Ái Việt

Viện trưởng Viện CNTT- ĐHQGHN

Uỷ viên

19.

PGS.TS. Dương Văn Hợp

Viện trưởng Viện VSV & CNSH - ĐHQGHN

Uỷ viên

20.

PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh

Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục – ĐHQGHN

Uỷ viên

21.

GS.TSKH. Nguyễn Hữu Công (*)

Chủ tịch Hội đồng liên ngành Toán - Cơ

Uỷ viên

22.

GS.TS. Nguyễn Thanh Thuỷ

Chủ tịch Hội đồng Công nghệ Thông tin và Khoa học tính toán, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ

Uỷ viên

23.

GS.TS. Bạch Thành Công

Chủ tịch Hội đồng liên ngành VL - ĐT - VT

Uỷ viên

24.

GS.TS. Phạm Hùng Việt

Chủ tịch Hội đồng ngành Hoá học

Uỷ viên

25.

GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa

Chủ tịch Hội đồng ngành Sinh học

Uỷ viên

26.

GS.TS. Mai Trọng Nhuận

Chủ tịch Hội đồng liên ngành các Khoa học Trái đất - Môi trường, Chủ tịch Hội đảm bảo chất lượng ĐHQGHN

Uỷ viên

27.

PGS.TS. Phạm Gia Lâm

Chủ tịch Hội đồng liên ngành Văn học - Báo chí

Uỷ viên

28.

PGS.TS. Phí Mạnh Hồng

Chủ tịch Hội đồng liên ngành các Khoa học Chính trị và Quản lý

Uỷ viên

29.

GS.TS. Phạm Hồng Thái

Chủ tịch Hội đồng ngành Luật học

Uỷ viên

30.

GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Chủ tịch Hội đồng liên ngành Tâm lý – Giáo dục

Uỷ viên

31.

GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc

Chủ tịch Hội đồng liên ngành Khu Vực học - Quốc Tế học

Uỷ viên

32.

GS.TSKH. Đào Trọng Thi

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc Hội

Uỷ viên

33.

GS.TS. Phùng Hữu Phú

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận TW

Uỷ viên

34.

PGS.TS. Trương Gia Bình

Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn FPT

Uỷ viên

35.

GS.TSKH. Trương Quang Học

Trung Tâm Nghiên cứu tài nguyên và Môi trường - ĐHQGHN

Uỷ viên

36.

GS.TSKH. Phạm Thế Long

 Giám đốc Học viện kỹ  thuật quân sự

Uỷ viên

37.

GS.TS. Đinh Văn Mậu

Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Uỷ viên

38.

TS. Võ Trí Thành

Phó Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế TW

Uỷ viên

39.

GS.TS. Ngô Đức Thịnh

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Uỷ viên

 

(*) Đã mất, tháng 10/2014

 Ban KHCN - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :