TIN TỨC & SỰ KIỆN
Ban hành kế hoạch nhiệm vụ công tác ĐBCL của ĐHQGHN năm học 2012-2013

Ngày 24/08/2012, Giám đốc ĐHQGHN ban hành Quyết định số 2875/QĐ-ĐBCL về việc ban hành kế hoạch nhiệm vụ công tác đảm bảo chất lượng của ĐHQGHN năm học 2012-2013, với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức trong Đại học Quốc gia Hà Nội, thực hiện kiểm định chất lượng theo hướng tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế và nâng cao chất lượng các hoạt động đảm bảo chất lượng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của ĐHQGHN trong nước và quốc tế.

Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chức năng, Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQGHN, các thành viên Hội đồng Kiểm định chất lượng ĐHQGHN chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định số 2785/QĐ-ĐBCLBáo cáo tổng kết ĐBCL 2011-2012.

>>> Xem thêm thông tin về Đảm bảo chất lượng của ĐHQGHN

 VNU Media - Viện Đảm bảo CLGD
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược