Phiên bản Tiếng Việt
Home   >   >    >  
Mời tham dự Hội thảo trực tuyến: Tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo khác nhau bằng cách sử dụng các hệ thống lưới điện siêu nhỏ khác nhau
Mạng lưới các Đại học Đông Nam Á và Đài Loan (SATU) thông báo về việc Hội thảo trực tuyến về Đề án Nghiên cứu Chung SATU (JRS) sẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng 6 năm 2021. Giáo sư Li Wang của Đại học Quốc gia Thành công, Đài Loan và Giáo sư Ir. Tiến sĩ Hazlie Bin Mokhlis của Đại học Malaya, Malaysia được mời chia sẻ về những phát hiện mới nhất trong dự án của họ được kết hợp thông qua năm ngoái.

Chủ đề: Tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo khác nhau bằng cách sử dụng các hệ thống lưới điện siêu nhỏ khác nhau

Thời gian: 10: 00–11: 00am (GMT + 8), Ngày 02 tháng 6 năm 2021 (Thứ 4)

Phương tiện: Các cuộc họp của Cisco Webex (liên kết sẽ được cung cấp khi đăng ký)

Đăng ký: https://forms.gle/hUbFQ7A4fnECfEDn9

Thông tin giải đáp thắc mắc:

Ban Thư ký Quốc tế Diễn đàn Chủ tịch SATU

satu@email.ncku.edu.tw + 886-6-2099250 | + 886-6-2757575 máy lẻ 50960

Thông tin Giới thiệu về Diễn đàn của các Chủ tịch SATU: http://satu.ncku.edu.tw/

Thông tin thêm về Hội thảo trực tuyến:

https://satu.ncku.edu.tw/p/406-1036-193583,r12.php?Lang=vi

Thông tin về Chương trình Nghiên cứu Chung (JRS):

https://sites.google.com/view/2021-satu-jrs/home

 

 

 Bùi Hường
  Print     Send
Others