Tin tức chung
Home   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Viện Công nghệ Thông tin: Hội nghị công chức, viên chức và tổng kết năm học 2014 – 2015
Ngày 16/9/2015, Viện Công nghệ Thông tin đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và Tổng kết năm học 2014 – 2015. Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Ban chức năng của ĐHQGHN và toàn thể cán bộ, viên chức của Viện Công nghệ Thông tin.

Trong năm học 2014 – 2015, Viện Công nghệ Thông tin đã cơ bản hoàn thành những chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đạt được những kết quả đáng khích lệ, tạo đà phát triển, xây dựng Viện trong năm học tiếp theo.

Về đào tạo, Viện tiếp tục hoàn thiện các khóa đào tạo thạc sĩ “Quản lý hệ thống thông tin” và tiến hành các công việc chuẩn bị cho việc mở chương trình đào tạo tiến sĩ “Quản lý hệ thống thông tin”. Khóa đầu tiên của chương trình sẽ được bắt đầu từ năm 2016.

Về khoa học công nghệ, Viện đã có sản phẩm phần mềm được đăng ký sở hữu quyền tác giả và được thương mại hóa. Đặc biệt, GS. TSKH Đinh Dũng với công trình “Xấp xỉ và khôi phục tín hiệu có số chiều rất lớn trên lưới thưa” đã được trao giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2015 dành cho tác giả công trình khoa học xuất sắc.

Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin trực thuộc Viện cũng làm tốt công tác quản trị và cấu hình, vận hành Hệ thống máy chủ và phần mềm văn thư điện tử, điều hành tác nghiệp trên mạng của ĐHQGHN; Tham gia tích cực công tác tin học hóa của ĐHQGHN; Tổ chức thành công các đợt đăng ký học tín chỉ của các đơn vị…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức ghi nhận và biểu dương các thành tích mà Viện Công nghệ Thông tin đã đạt được trên nhiều lĩnh vực trong năm học vừa qua.

Phó Giám đốc ĐHQGHN yêu cầu, trong năm học 2015 – 2016, tập thể công chức, viên chức Viện Công nghệ Thông tin cần quan tâm, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, hình thành các nhóm nghiên cứu của Viện, triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học liên ngành trong giai đoạn từ nay đến năm 2018;

Hai là, triển khai chương trình đào tạo tiến sĩ “Quản lý hệ thống thông tin” khóa 1, mở những chương trình đào tạo ngắn hạn, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Ba là, phát triển hệ thống phần mềm quản lý đào tạo đại học, hoàn thiện phần mềm quản lý đào tạo sau đại học.

 An Nhiên - VNU Media
  Print     Send
Others