Tin tức chung
Home   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
KH&CN đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy các hoạt động chất lượng cao của ĐHQGHN
Ngày 22/12/2015, ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016.

>>> (Ảnh) Hội nghị Tổng kết công tác Khoa học và Công nghệ năm 2015

Giám đốc Phùng Xuân Nhạ đã chủ trì và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chức năng; đại diện lãnh đạo các đơn vị, chủ tịch các Hội đồng ngành/liên ngành của ĐHQGHN, lãnh đạo và chuyên viên phòng khoa học và công nghệ (KH&CN); lãnh đạo các khoa, trung tâm, nhóm nghiên cứu của các đơn vị thành viên và trực thuộc.

Tại hội nghị, Trưởng ban KH&CN Vũ Văn Tích đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động KH&CN năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016. Báo cáo cho biết, hoạt động KH&CN của ĐHQGHN năm 2015 đã bám sát kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm, qua đó đã có những đóng góp to lớn trong viêc duy trì và nâng cao vị thế của ĐHQGHN. Theo đó, kết quả KHCN đã đóng góp trọng số cao giúp ĐHQGHN tiếp tục duy trì xếp hạng 191-200 đại học hàng đầu Châu Á năm 2015 theo bảng xếp hạng QS, đồng thời giữ vị trí số 1 của Việt Nam trong các bảng xếp hạng uy tín QS, Scimago, URAP, Webometrics. Ngoài ra, công tác KH&CN năm qua đã đạt được một số kết quả nổi bật như: Định vị các đơn vị thành viên theo tiêu chí đại học nghiên cứu đã được đánh giá, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch phát triển; Định hướng và quy hoạch phát triển tiềm lực KH&CN (bao gồm trang thiết bị, đội ngũ cán bộ, nguồn tri thức và công nghệ, đối tác và kinh phí) ngày càng rõ ràng, hệ thống và đồng bộ hơn với định hướng, quy hoạch ngành/chuyên ngành đào tạo; Các giải pháp hỗ trợ thúc đẩy hoạt động KH&CN được triển khai một cách cơ bản và đa dạng, có tính hội nhập cao, phù hợp với điều kiện và đặc thù của các đơn vị; Chất lượng và tầm ảnh hưởng của các công trình nghiên cứu ngày càng tăng, phục vụ hiệu quả đào tạo chất lượng cao, làm tiền đề cho các hoạt động chuyển giao tri thức phục vụ cộng đồng, góp phần khẳng định uy tín và vị thế của ĐHQGHN.

Bên cạnh việc đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu, ĐHQGHN cũng chú trọng phát triển các tạp chí khoa học theo chuẩn quốc tế. ĐHQGHN đã hướng dẫn xây dựng, tổ chức thẩm định, phê duyệt 01 đề án đầu tư và phát triển chuyên san của Tạp chí Khoa học đạt chuẩn Scopus (Vật liệu và Linh kiện Tiên tiến). Cùng với đó, ĐHQGHN phát triển chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn thành Tạp chí Khoa học Xã hội và nhân văn thuộc Trường ĐHKHXH&NV.

Cũng tại hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức ghi nhận, năm 2015, hoạt động KH&CN của ĐHQGHN đã triển khai nhiều hoạt động và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần thúc đẩy sự phát triển mô hình đại học định hướng nghiên cứu của ĐHQGHN. Định hướng ứng dụng và số lượng các sản phẩm KH&CN được chuyển giao, sáng chế, giải pháp hữu ích tăng rõ rệt. Một số sản phẩm KH&CN chủ lực đã được xác định và gắn với kế hoạch xây dựng các nhóm nghiên cứu và phòng thí nghiệm trọng điểm. Chương trình KH&CN cấp Nhà nước phát triển bền vững vùng Tây Bắc được triển khai đúng quy định, thiết thực và hiệu quả. Nghiên cứu khoa học đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là đào tạo sau đại học và phát triển các ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế.

Phó Giám đốc đề nghị, năm 2016, hoạt động KH&CN của ĐHQGHN cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, nâng cao nhận thức và phương thức chỉ đạo triển khai. Xác định KH&CN là nền tảng và động lực phát triển chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học; xây dựng các chế tài, chính sách hợp lý để thúc đẩy hiệu quả hoạt động KH&CN.

Hai là, quy hoạch hệ thống các phòng thí nghiệm và hệ thống sản phẩm KH&CN gắn với các ngành, chuyên ngành đào tạo. Tăng cường năng lực hợp tác và hội nhập quốc tế của các phòng thí nghiệm. Triển khai ít nhất 01 dự án quốc tế hóa một số chuyên san mạnh của ĐHQGHN đạt chuẩn Scopus. Các đơn vị thành viên xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển các chuyên san thành tạp chí khoa học độc lập trực thuộc đơn vị.

Ba là, đổi mới, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động KH&CN phù hợp với đặc thù quản lý 4 nhóm lĩnh vực KH&CN chính của ĐHQGHN (Khoa học Tự nhiên và Sự sống, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa học Công nghệ và Kỹ thuật, Khoa học liên ngành) và 3 nhóm sản phẩm KH&CN phục vụ đào tạo; gắn kết và chuyển giao cho doanh nghiệp, địa phương; sản phẩm KH&CN đỉnh cao, chủ lực của ĐHQGHN.

Bốn là, phát triển một cách hệ thống và đồng bộ tiềm lực KH&CN của ĐHQGHN cả về đội ngũ nhà khoa học trình độ cao, hệ thống phòng thí nghiệm và trang thiết bị nghiên cứu, nguồn lực tri thức, hệ thống đối tác chiến lược và kinh phí hoạt động…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ biểu dương những kết quả đã đạt được của các nhà khoa học ĐHQGHN cũng như hoạt động KH&CN tại ĐHQGHN trong năm 2015.

Giám đốc Phùng Xuân Nhạ khẳng định, với vai trò là trung tâm đại học đa ngành, đa lĩnh vực, các hoạt động KH&CN của ĐHQGHN không những phát triển theo đúng định hướng của đại học nghiên cứu mà còn phù hợp với tính đặc thù của từng nhóm ngành, phát huy thế mạnh của từng đơn vị. Đặc biệt, KH&CN đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy các hoạt động chất lượng cao của ĐHQGHN.

Giám đốc cũng lưu ý, các đơn vị cần quan tâm đến công tác kết nối hệ thống, bồi dưỡng nâng cao hoạt động quản lý và quản trị đại học cho đội ngũ quản lý KH&CN; quy hoạch phát triển KH&CN cần tiếp tục được triển khai chi tiết, rõ ràng và đồng bộ hơn, trong đó phòng thí nghiệm đại cương và chuyên đề gắn với đào tạo cơ bản còn các phòng thí nghiệm mục tiêu và trọng điểm gắn với nghiên cứu trình độ cao và đào tạo chất lượng cao, tài năng.

Giám đốc Phùng Xuân Nhạ cũng nhấn mạnh, năm 2016 ĐHQGHN sẽ tiếp tục tạo môi trường thuận lợi và thực hiện thí điểm chính sách trọng dụng các nhà khoa học trình độ cao để thúc đẩy nhanh hơn nữa quá trình phát triển ĐHQGHN đạt chuẩn quốc tế. Các ý tưởng, các kết quả nghiên cứu mới thường được khơi nguồn từ những hoạt động thực tiễn của các nhà khoa học. Để phát huy tính hiệu quả của hoạt động KH&CN, cần có sự phối hợp chặt chẽ, đa chiều giữa nhà quản lý và nhà khoa học. ĐHQGHN tin tưởng rằng ngày càng có nhiều đề xuất chủ động đặt hàng từ các nhà khoa học.

 Hương Giang – Quốc Toản - VNU Media
  Print     Send
Others