Tin tức chung
Home   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Cách mạng 4.0 và những vấn đề đặt ra đối với cải cách hệ thống pháp luật Việt Nam
Đây là chủ đề của hội thảo khoa học do Khoa Luật - ĐHQGHN tổ chức ngày 12/1/2018.

Tham dự hội thảo có đại diện một số cơ quan thuộc Quốc hội, Bộ Tư pháp cùng các nhà khoa học đến từ nhiều cơ sở đào tạo và nghiên cứu.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm phụ trách Khoa Luật PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh cho biết, Hội thảo là diễn đàn học thuật để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lí chia sẻ, thảo luận và cùng nhau đưa ra những đề xuất, khuyến nghị khoa học góp phần hoàn thiện, cải cách hệ thống pháp luật Việt Nam trước bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư. Bà bày tỏ, để ứng phó thành công với những thách thức và tận dụng tối đa những thành tựu cách mạng 4.0 đem lại, Việt Nam cần nhanh chóng thiết kế lại hành lang và khung pháp lí hiện tại.

PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh chia sẻ, cách mạng 4.0 đang bắt đầu và đây là cơ hội cho Việt Nam nhanh chóng thúc đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sớm hoàn thành mục tiêu trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.  Trong bối cảnh hiện nay, cần đề ra mục tiêu rõ ràng, công cụ tiếp cận, cách thức tiếp cận, thông qua nhiều giải pháp khác nhau, trên nhiều phương diện khác nhau, từ dịch chuyển cơ cấu nền kinh tế, đổi mới giáo dục, đổi mới phát triển khoa học công nghệ gắn với đổi mới sáng tạo, đặc biệt là xây dựng khuôn khổ pháp luật, ...

PGS.TS Nguyễn thị Quế Anh hy vọng, các ý kiến của đội ngũ cán bộ khoa học là những ý kiến ban đầu, gợi mở định hướng nghiên cứu tiếp theo, chuyên sâu hơn về lĩnh vực này. Hội thảo góp phần cập nhật các nội dung, hoàn thành chương trình đào tạo, xây dựng các chuyên đề, ... phục vụ công tác đào tạo và nâng cao chất lượng các hoạt động nghiên cứu.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã công bố nhiều nghiên cứu về: cách mạng 4.0 và những vấn đề pháp lý đặt ra; cách mạng 4.0 và những vấn đề đặt ra đối với các lĩnh vực của khoa học pháp lý chuyên ngành; cách mạng 4.0 và những vấn đề đặt ra đối với quản trị quốc gia và quyền con người.

 >>> Các tin bài liên quan

- Tọa đàm khoa học về Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017

- Phân quyền hành chính: chia sẻ kinh nghiệm giữa Ma-rốc và Việt Nam

- VNU-LAW: 14 học viện nhận tài trợ của Chính phủ Australia

- Lần đầu tiên đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Pháp luật về quyền con người tại Việt Nam

- Phiên họp lần thứ 95 của AUN – QA: Đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo của ĐHQGHN

- Các chương trình đào tạo thí điểm – “đặc sản” trong đào tạo của ĐHQGHN

 

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  Print     Send
Others