Tin tức chung
Home   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN: Hoàn thiện tổ chức, nhân sự để phát triển ngang tầm nhiệm vụ
Chiều 4/1/2019, Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa V nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã tiến hành Hội nghị lần thứ mười lăm khóa V, với sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn.

Hội nghị tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào một số nội dung: Báo cáo kiểm điểm của Ban thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc ĐHQGHN năm 2018; Chương trình công tác của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN năm 2019; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy ĐHQGHN năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của ĐHQGHN. Tại Hội nghị các đại biểu cũng đã nghe và thảo luận về báo cáo chuyên đề “Giải pháp thu hút nguồn vốn cho Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc”.

Hội nghị đồng thời tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc ĐHQGHN; bầu Phó bí thư Đảng ủy ĐHQGHN nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn chủ trì Hội nghị lần thứ mười lăm Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Với tinh thần nghiêm túc, tại Hội nghị, Ban thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc ĐHQGHN đã thẳng thắn nhìn nhận về những kết quả đạt được và những mặt còn tồn tại năm 2018. Theo đó, một trong những kết quả nổi bật là Chỉ đạo sắp xếp và hoàn thiện tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu phát triển ĐHQGHN trở thành đại học nghiên cứu; Công tác đào tạo tiếp tục có nhiều đổi mới; Hoạt động khoa học và công nghệ phát triển về quy mô và chất lượng; Hợp tác phát triển được mở rộng, đi vào chiều sâu; Các hoạt động hỗ trợ của cán bộ và học sinh, sinh viên được tăng cường cả về cách thức triển khai và chất lượng; Công tác quản trị đại học được tăng cường; Công tác kế hoạch tài chính, cơ sở vật chất có nhiều chuyển biến; Hoạt động kiểm định chất lượng khu vực và quốc tế tiếp tục đạt kết quả tốt; Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai nghiêm túc, thiết thực và có hiệu quả; Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy được thực hiện theo đúng quy định; Việc quán triệt nghị quyết, chỉ thị và các văn bản của Trung ương, của Thành ủy Hà Nội về công tác xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc; các hoạt động tuyên truyền về các Ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị được tổ chức với nhiều hình thức phong phú; Công tác cán bộ đạt kết quả tốt; Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên mới được chú trọng; Việc thực hiện quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; ...

Năm 2018, toàn Đảng bộ ĐHQGHN kết nạp được 186 đảng viên mới, trong đó có 124 đảng viên là sinh viên, nâng tổng số đảng viên được kết nạp từ đầu nhiệm kỳ đến nay là 808 đảng viên, vượt chỉ tiêu đại hội 61,6%, trong đó có 488 đảng viên là sinh viên, vượt chỉ tiêu cả nhiệm kỳ 22%.

Công tác đào tạo có nhiều kết quả đáng khích lệ. Năm 2018, với 8.500 chỉ tiêu cho 105 ngành/chương trình đào tạo, ĐHQGHN đã tuyển được 9.043 sinh viên, đạt xấp xỉ 106%. Ở bậc đại học, trong năm 2018, ĐHQGHN đã phát triển thêm 05 ngành và 07 chương trình đào tạo chất lượng cao có học phí tính đủ chi phí đào tạo theo Thông tư 23/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nâng tổng số chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23/2014 lên 15 chương trình. Các ngành đào tạo mới đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội, do đó đã thu hút được sự quan tâm của người học và của xã hội.

Ở bậc sau đại học đã có thêm 05 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 04 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ mới, đồng thời bổ sung thêm 07 chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng ứng dụng (song song với định hướng nghiên cứu). Với việc có nhiều chương trình đào tạo mới được phát triển đã góp phần dịch chuyển cơ cấu ngành nghề theo hướng tăng dần các ngành có tính ứng dụng và khả năng khởi nghiệp cao (khoa học tự nhiên và sự sống 27%; khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế, ngoại ngữ, luật, giáo dục 46%; công nghệ - kỹ thuật và y dược 16%; liên ngành và thí điểm 11%).

 Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc ĐHQGHN năm 2018; Chương trình công tác của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN năm 2019; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy ĐHQGHN năm 2019.

Cơ chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ đã có sự đổi mới, theo hướng thúc đẩy và tạo điều kiện để nhà khoa học sáng tạo và cống hiến. Tiềm lực khoa học và công nghệ được quan tâm đầu tư phát triển: các chỉ số về đội ngũ cán bộ khoa học từng bước tiệm cận tiêu chí của đại học nghiên cứu (số liệu nêu ở mục 1.2.5.); đã hoàn thành quy hoạch hệ thống phòng thí nghiệm giai đoạn 2016-2020 với tổng số 216 phòng thí nghiệm, trong đó có 10 phòng thí nghiệm trọng điểm cấp ĐHQGHN, 04 phòng thí nghiệm hợp tác doanh nghiệp, 05 phòng thí nghiệm hợp tác quốc tế; toàn ĐHQGHN đã xây dựng và phát triển được gần 100 nhóm nghiên cứu, trong đó có 29 nhóm nghiên cứu mạnh cấp ĐHQGHN; 01 doanh nghiệp khoa học và công nghệ được thành lập; hệ thống tạp chí khoa học tiếp tục được kiện toàn và phát triển, trong đó Chuyên san Vật liệu và Linh kiện Tiên tiến đã chính thức được SCOPUS chấp nhận vào hệ thống cơ sở dữ liệu chung từ năm 2017, năm 2018 đã bắt đầu phát huy hiệu quả. 

Trong năm, Ban Giám đốc ĐHQGHN tiếp tục chỉ đạo đổi mới hoạt động khoa học và công nghệ phải gắn với thực tiễn và thị trường. Tính đến hết quý III năm 2018, toàn ĐHQGHN đã có 09 phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích (đạt 128,5% chỉ tiêu kế hoạch); 13 hợp đồng tư vấn, giải pháp khoa học và công nghệ đã được chuyển giao cấp ngành và quốc gia (đạt 130% chỉ tiêu kế hoạch); 07 sản phẩm hoàn chỉnh được chuyển giao (đạt 140% chỉ tiêu kế hoạch). Một số sản phẩm khoa học tiêu biểu được chuyển giao trong năm 2018 như: Báo cáo thường niên về kinh tế Việt Nam năm 2018 với chủ đề “Hiểu thị trường lao động để tăng năng xuất” được chuyển giao cho Hội đồng lý luận Trung ương, đã đi sâu đánh giá đặc điểm của quá trình thay đổi năng suất lao động trong hai thập kỷ hội nhập kinh tế và chọn lọc phân tích một số khía cạnh trên thị trường lao động của Việt Nam, đồng thời đưa ra các khuyến nghị chính sách ngắn hạn và dài hạn cho nền kinh tế; nền tảng đặt và điều vận xe trực tuyến EMDDI là nền tảng công nghệ tiên phong, có khả năng kết nối kết nối giữa đơn vị cung cấp dịch vụ và khách hàng sử dụng dịch vụ đã được chuyển giao cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải; các công nghệ sản xuất Diesel sinh học, sản phẩm công nghệ vi sinh vật trong xử lý môi trường và ứng dụng phát triển nông nghiệp xanh (phân vi sinh, thức ăn chăn nuôi gia súc, thuốc bảo vệ nông nghiệp) được chuyển giao cho các doanh nghiệp và các cơ sở nghiên của Lào…

ĐHQGHN tiếp tục thể hiện tốt vai trò và uy tín học thuật trong việc thực hiện các nhiệm vụ quốc gia. Hàng chục công trình nghiên cứu cung cấp cơ sở và luận cứ khoa học phát triển đất nước trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bảo vệ chủ quyền quốc gia; một số nhà khoa học là thành viên của Hội đồng lý luận Trung ương, Hội đồng tư vấn chính sách tài chính-tiền tệ quốc gia, Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia; ĐHQGHN và nhiều nhà khoa học của ĐHQGHN đã tích cực tham gia nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đề xuất xây dựng các chủ trương, đường lối, quyết sách của Đảng, Nhà nước về nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Một số nhiệm vụ khoa học có quy mô lớn tầm cỡ quốc gia, quốc tế được triển khai đúng kế hoạch, tiêu biểu như: Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm phát triển bền vững vùng Tây Bắc với  54 đề tài và 4 dự án vừa có tính vĩ mô gắn với bài toán chung của toàn vùng, liên vùng và tiểu vùng, vừa tập trung giải quyết vấn đề cụ thể của một số địa phương vùng Tây Bắc, các nhiệm vụ được triển khai trong giai đoạn 1 sẽ là cơ sở triển khai các dự án sản xuất thử nghiệm và mở rộng quy mô và nghiên cứu chiều sâu trong giai đoạn 2 của Chương trình; Nhiệm vụ khoa học công nghệ đặc biệt “Xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam” bắt đầu khởi động triển khai từ năm 2018, khi hoàn thành sẽ là một trong những sản phẩm là Bộ dữ liệu đồ sộ nhất trong lịch sử Việt Nam (bao gồm cả bản in và dữ liệu số hóa); ĐHQGHN đã tham gia sáng lập và triển khai có hiệu quả Đề án “Hệ tri thức Việt số hoá” với mục tiêu “Chia sẻ tri thức - Cổ vũ sáng tạo - Kết nối cộng đồng - Vì tương lai Việt Nam”, đến nay, ĐHQGHN đã đóng góp hơn 42.000 file hỏi đáp và hơn 12.000 file dữ liệu tham gia vào nguồn cơ sở dữ liệu xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa; vừa qua, Chính phủ đã có quyết định giao ĐHQGHN chủ trì và thực hiện Nhiệm vụ đặc biệt cấp Quốc gia ”Dịch thuật và phát huy giá trị tinh hoa của các tác phẩm kinh điển phương Đông”, ...  

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của ĐHQGHN

Công bố quốc tế tiếp tục đạt kết quả quan trọng, góp phần nâng cao vị thế học thuật của ĐHQGHN trên trường quốc tế. Đặc biệt sau khi có Nghị quyết 29-NQ/TW, Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN đã chỉ đạo xây dựng và phát triển văn hóa công bố quốc tế ở ĐHQGHN. Riêng năm 2018, với số bài báo quốc tế trong hệ thống ISI/Scopus của ĐHQGHN năm 2018 (616 bài) tăng gấp 61,6 lần so với năm 1993 (10 bài), so với năm 2013 tăng 3,13 lần (200 bài), vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; xuất bản 57 sách chuyên khảo, trong đó có 10 sách xuất bản bằng tiếng nước ngoài (đạt 107,52% chỉ tiêu kế hoạch); 08 Giải thưởng khoa học đã được trao cho các nhà khoa học của ĐHQGHN (đạt 114% chỉ tiêu kế hoạch). Năm 2018, đã có hơn 1.000 báo cáo khoa học của sinh viên tham gia hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên các cấp, trong đó đã có 47 công trình khoa học và công nghệ đoạt giải thưởng cấp ĐHQGHN và tương đương trở lên; nhiều công trình có sản phẩm khoa học được công bố trên các tạp chí uy tín của quốc gia và quốc tế, nhiều công trình có hướng tiếp cận mới và bám sát thực tiễn, bước đầu tạo ra những sản phẩm công nghệ, sản phẩm ứng dụng; 90% công bố khoa học có tên đồng tác giả là học viên cao học và nghiên cứu sinh; 60% nghiên cứu sinh (riêng các lĩnh vực tự nhiên, công nghệ là trên 80%) có công bố quốc tế trên các tạp chí ISI/Scopus.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ rõ và thảo luận về những mặt còn hạn chế, những điểm cần khắc phục.

Trong năm 2019, Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ, trong đó trọng tâm tập trung vào: Hoàn thiện mô hình tự chủ của ĐHQGHN đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới; Điều chỉnh và triển khai Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của ĐHQGHN đến năm 2020; Phát triển quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ; đổi mới phương pháp giảng dạy; Triển khai các giải pháp về vốn cho Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN đã tiến hành biểu quyết với 100% ý kiến thống nhất lựa chọn, giới thiệu đồng chí Nguyễn Hoàng Hải – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN khóa V, nhiệm kì 2015 - 2020; báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội xem xét, quyết định.

Năm 2018, toàn ĐHQGHN có 41 chỉ tiêu kế hoạch được đánh giá ở Khối các đơn vị đào tạo và nghiên cứu; 3 chỉ tiêu chung được đánh giá ở khối các đơn vị phục vụ và dịch vụ, trong đó có:

Khối Đào tạo - Nghiên cứu: 21 chỉ tiêu hoàn thành 100% và hoàn thành vượt mức kế hoạch; 17 chỉ tiêu hoàn thành ở mức trên 50% kế hoạch; 03 chỉ tiêu không hoàn thành nhiệm vụ (< 50% mức kế hoạch).

Phần lớn các đơn vị đã hoàn thành các chỉ tiêu được giao, tiêu biểu là các đơn vị trường ĐHKHTN (28/40 chỉ tiêu); trường ĐH KT (17/31 chỉ tiêu); Trường ĐHNN (21/32 chỉ tiêu); Khoa Luật (15/29 chỉ tiêu); Viện QTPN (13/19 chỉ tiêu); Khoa QTKD (13/20 chỉ tiêu).

Khối phục vụ, dịch vụ: 02 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch; 01 chỉ tiêu hoàn thành trên mức 50%.

9 đơn vị phục vụ và dịch vụ được giao chỉ tiêu KHNV năm 2018, trong đó có 3 đơn vị có số chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch cao nhất: Trung tâm Phát triển Nguồn nhân lực (8/9 chỉ tiêu, trong đó: chỉ tiêu chung 2/3, chỉ tiêu đặc thù: 5/6 ): Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên (11/12 chỉ tiêu, trong đó chỉ tiêu chung: 3/3, chỉ tiêu đặc thù: 8/9) và Trung tâm Thông tin Thư viện (20/20 chỉ tiêu, trong đó chỉ tiêu chung: 3/3, chỉ tiêu đặc thù: 17/17).

>>>>> Các tin bài liên quan:

- Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN: Bàn thảo cơ chế tự chủ đại học và thu hút cán bộ khoa học đầu ngành

- Nửa nhiệm kì V: Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội đã hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu

- Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN: thông qua 4 định hướng trọng tâm năm học 2018 - 2019

Hội nghị lần thứ XII BCH Đảng bộ ĐHQGHN: Phát huy sâu rộng mô hình tự chủ của ĐHQG

Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN: thúc đẩy phát triển ĐH thông minh, số hóa

 Đỗ Ngọc Diệp - Bạch Lan Anh - VNU Media
  Print     Send
Others