Tin tức chung
Home   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN công bố điểm sàn xét tuyển năm 2020
Ngày 29/8, Trường Đại học Kinh tế thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học năm 2020.

Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn xét tuyển) như sau:

Chương đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23/TT-BGDĐT (mã xét tuyển QHE40, QHE41, QHE42, QHE43, QHE44, QHE45): 18.00 điểm

 Chương trình liên kết quốc tế (mã xét tuyển QHE80):  16.50 điểm

Nhà trường lưu ý, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bao gồm tổng điểm các môn thi theo tổ hợp xét tuyển tính hệ số 1, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

Điểm xét tuyển tính theo thang điểm đã được công bố tại Đề án tuyển sinh đại học năm 2020 của Nhà trường, trong đó:

-  Chương đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23/TT-BGDĐT:

    Điểm môn Tiếng Anh đạt từ 4.0/10.0 trở lên và nhân hệ số 2.

-  Chương trình liên kết quốc tế (mã xét tuyển QHE80):

    Điểm môn Tiếng Anh đạt từ 6.5/10.0 trở lên và nhân hệ số 2.

* Lưu ý: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bao gồm tổng điểm các môn thi theo tổ hợp xét tuyển tính hệ số 1, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

Kênh thông tin: http://ueb.vnu.edu.vn/

 Tuấn Khang
  Print     Send
Others