Đảng - Đoàn thể
Home   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ 17
Sáng ngày 10/7/2019, Đảng bộ ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 17 với sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn.

Cùng tham gia chủ trì Hội nghị có Phó Bí thư thường trực, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải và Phó Bí thư Đảng ủy, Trường ban Tổ chức Cán bộ, ĐHQGHN Nguyễn Hiệu.

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Kim Sơn đã trao Quyết định chuẩn y đồng chí Nguyễn Văn Kim, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Hội nghị đã nghe, thảo luận và thông qua quyết nghị một số nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý II/2019 và nhiệm vụ trọng tâm quí II/2019 của Đảng bộ ĐHQGHN; Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; Đề cương Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI, nhiệm kì 2020 - 2025; chuyên đề đổi mới hoạt động giảng dạy ở ĐHQGHN.

Bí thư Đảng ủy Nguyễn Kim Sơn đã tặng hoa và trao Quyết định cho tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHQGHN Nguyễn Văn Kim

Theo đó, trong quí II vừa qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN đã lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt hoạt động của Đảng bộ ĐHQGHN đạt một số kết quả đáng khích lệ. Đảng ủy, Ban thường vụ đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền về các ngày lễ lớn trong quí, tiếp tục triển khai kế hoạch và chỉ thị của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên khong còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Quí II, toàn Đảng bộ ĐHQGHN đã kết nạp 31 đảng viên, trong đó có 14 đảng viên là sinh viên; chuyển Đảng chính thức cho 11 đảng viên dự bị.  Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN đã lãnh đạo, chỉ đạo lãnh đạo ĐHQGHN triển khai xây dựng dự thảo Nghị định, Qui chế tổ chức và hoạt động mới phù hợp với Luật Giáo dục đại học sửa đổi; hoàn thiện một số đề án liên quan đến việc phát triển và xây dựng một số đơn vị mới trong ĐHQGHN. Trong quí II, Đảng ủy đã chỉ đạo triển khai công tác tuyển sinh đại học chính quy và tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2019; thẩm định, ban hành mở mới 13 chương trình đào tạo đại học và 1 chương trình đào tạo thạc sĩ.

Về nhiệm vụ trọng tâm Quí III, Đảng ủy ĐHQGHN xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, học tập, quán triệt và thực hiện các chị thị, nghị quyết và văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, đặc biệt là các Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trih về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Chỉ đạo tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành việc xây dựng các văn bản quản lý, điều hành; tổ chức các khóa bồi dưỡng cán bộ các cấp; chỉ đạo công tác xét tuyển đại học vào ĐHQGHN năm 2019 và tổ chức kì thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2019; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, dự án, đề án lớn tầm cỡ quốc gia theo kế hoạch; hoàn thành và triển khai kế hoạch đổi mới hoạt động đào tạo của các cơ quan, đơn vị liên quan theo chủ trương của Đảng ủy và chỉ đạo của Ban Giám đốc ĐHQGHN; tiếp tục triển khao các nhiệm vụ, dự án, đề án khoa học công nghệ theo kế hoạch; tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các nhiệm vụ hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế, ...

Tại Hội nghị, Ban chấp hành cũng đã thảo luận và thông qua dự kiến nhiệm vụ trọng tâm của ĐHQGHN năm học 2019 – 2020. Theo đó, Đảng bộ tiếp tục Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V, gắn với Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch 5 năm phát triển ĐHQGHN (2015 - 2020); trên cơ sở đó đề xuất xây dựng báo cáo chính trị Đại học Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI, nhiệm kì 2020 – 2025, gắn với xây dựng chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và Kế hoạch 5 năm phát triển ĐHQGHN (2021 - 2025); Xây dựng Nghị định, Qui chế tổ chức và hoạt động về ĐHQGHN phù hợp với Luật giáo dục đại học sửa đổi. Tiếp tục điều chỉnh, sắp xếp tổ chức, cập nhật, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý, điều hành phù hợp với Nghị định, Qui chế tổ chức và hoạt động mới về ĐHQG; Triển khai kế hoạch phát triển hạ tàng công nghệ thông tin, làm nền tảng để xây dựng đại học thông minh, số hóa ở ĐHQGHN; Khởi công một số hạng mục công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc; Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI, nhiệm kì 2020 – 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã lưu ý một số nội dung mà Đảng bộ ĐHQGHN sẽ thực hiện trong thời gian tới, đó là: toàn Đảng bộ ĐHQGHN sẽ hướng tới một Đại hội Đảng bộ nhiệm kì mới theo tinh thần đổi mới, thể hiện những đặc sắc của ĐHQGHN. ĐHQGHN tiếp tục triển khai triết lý đào tạo theo hướng cá thể hóa trong đó mỗi đơn vị đào tạo có một lộ trình riêng nhằm triển khai triết lý này. Bên cạnh đó, tiếp tục kiến lập nền tảng công nghệ thông tin, dữ liệu số, chuẩn bị hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại gắn với đổi mới công nghệ dạy học hướng đến việc hội nhập quốc tế.

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  Print     Send