Thông báo
Home   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
VNU internship program for foreigners

Job title: HRM Intern

Department: Human Resource Management Department

Work type: Part-Time

Location:  144 Xuan Thuy Street, Cau Giay District, Ha Noi

Quantity: 01

Period: 03 months

* Job purpose: Responsible for providing support on the recruitment of outstanding scientist and assistance in editing research publication of VNU scientists.

* Key responsibilities:

- English editing for the research papers, articles, books, book chapters and documents before publishing;

- Communicate and attract talented Vietnamese expatriates and foreigners to VNU;

- Supporting the international cooperation activities;

- Supporting transactions, working with external partners;

- Support events of the VNU Scientist Links (Scientist Club).

* Requirements:

- Being a foreigner having good command of English;

- Proficient computer skills and working knowledge of the Internet;

- High responsibility at work;

- Good teamwork skills;

- Energy, enthusiasm and hard-work;

- Priority given to students and university graduates.

* Benefits:

- Get payment for English editing for scientists in the VNU Scientist Links (Scientist Club) (if any);

- Be granted with the Internship certificate signed by VNU President;

- Use the stationeries and the allocated working equipment;

- Participate in the useful seminars, conferences and courses;

- Opportunities to improve Vietnamese;

- Offer the lunches.

* Application:

The application file submitted by the soft copy via e-mail: tccbvnu3@gmail.com (under the Subject: "Apply for internship"), including:

- A CV which clearly states the Training process, specialized training, professional certificates, English proficiency, Working experience, outstanding achievements.

- A scanned copy (or a photo of the original / notarized copy) of diplomas, transcripts, professional certificates and English certificates (if any).

- Copy of passport or valuable papers in lieu of passport.

Submit your application before October 15, 2019, priority to early application.

 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI (VNU) TUYỂN THỰC TẬP SINH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

* Số lượng: 01 người

* Thời gian thực tập: 03 tháng

* Trách nhiệm:

- Chỉnh sửa tiếng Anh cho các tài liệu nghiên cứu, bài báo, sách, chương sách và tài liệu trước khi xuất bản;

- Truyền thông, quảng bá, thu hút nhân tài Việt kiều, người nước ngoài về ĐHQGHN;

- Hỗ trợ công tác hợp tác quốc tế;

- Hỗ trợ công tác giao dịch, làm việc với đối tác bên ngoài;

- Phiên dịch, hỗ trợ các sự kiện của CLB Nhà khoa học ĐHQGHN.

* Yêu cầu:

- Là người nước ngoài, sử dụng tốt tiếng Anh;

- Kỹ năng máy tính thành thạo và kiến ​​thức làm việc về internet;

- Ưu tiên sinh viên hoặc người đã tốt nghiệp đại học;

- Có trách nhiệm cao đối với công việc;

- Năng nổ, nhiệt tình, chịu khó.

* Quyền lợi:

- Được hỗ trợ kinh phí hiệu đính tiếng Anh cho các nhà khoa học trong Câu lạc bộ nhà khoa học của ĐHQGHN (nếu có).

- Được cấp chứng nhận Thực tập sinh do Giám đốc ĐHQGHN ký;

- Được sử dụng văn phòng phẩm, thiết bị làm việc;

- Được tham gia các hội thảo, hội nghị, khóa học hữu ích;

- Có cơ hội nâng cao tiếng Việt;

- Được hỗ trợ ăn trưa.

* Hồ sơ:

Hồ sơ ứng tuyển nộp bằng bản mềm qua e-mail: tccbvnu3@gmail.com (tiêu đề thư “Ứng tuyển thực tập sinh”), bao gồm:

-  CV cá nhân, trong đó nêu rõ: Quá trình đào tạo, chuyên ngành đào tạo, các chứng chỉ chuyên môn, trình độ tiếng Anh; kinh nghiệm công tác, thành tích đặc biệt.

-  Bản scan (hoặc ảnh chụp bản gốc/bản công chứng) các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ chuyên môn và chứng chỉ tiếng Anh (nếu có).

- Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.

Thời hạn nộp hồ sơ: Hết ngày 15/10/2019, ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm.

 Trần Thị Hạnh - Ban TCCB
  Print     Send
Others