Chân dung
Home   >  Tin tức  >   Chân dung  >  
TS. Nguyễn Thị Phương Dung (Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN)
TS. Nguyễn Thị Phương Dung tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội hệ đại học năm 2004 và hệ thạc sỹ năm 2008. Đến năm 2010, sau một thời gian theo đuổi mơ ước đi học nước ngoài và cũng trải qua nhiều lối rẽ, chị theo học và tốt nghiệp chương trình Tiến sỹ của Trường Cao học Kinh tế và Quản lý - Đại học Tohoku - Thành phố Sendai, Nhật Bản với sự hỗ trợ học bổng của một số tổ chức của Nhật Bản.

Trở về nước vào năm 2014, TS. Nguyễn Thị Phương Dung trở thành giảng viên của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và là một trong những giảng viên đầu tiên của Khoa Kế toán-Kiểm toán.

Đến nay, TS. Nguyễn Thị Phương Dung xuất bản được 01 bài báo quốc tế, 08 bài hội thảo quốc tế và nhiều bài báo trong nước, chủ trì 01 đề tài cấp cơ sở của ĐH Kinh tế và là thành viên tham gia các đề tài của ĐHQGHN.

Hướng nghiên cứu của chị chuyên sâu về kế toán. Ngành kế toán kiểm toán Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới và đồng thời cũng phải chịu sức ép rất lớn với việc phải tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán quốc tế để phát triển một nền tài chính minh bạch hơn, theo chuẩn quốc tế và để thu hút được nhiều hơn vốn đầu tư quốc tế. Kế toán quản trị của Việt Nam đang trong những giai đoạn đầu của quá trình phát triển, còn rất khiêm tốn so với các nước trong khu vực trong khi kế toán quản trị là bộ phận tạo nên nội lực của doanh nghiệp, tạo nên khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế và phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam trong tương lai. “Tôi hi vọng sẽ đóng góp được nhiều hơn nữa các nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán nói riêng, khoa học xã hội nói chung và cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học và đào tạo của ĐHQGHN” – Chị chia sẻ.

 VNU Media
  Print     Send