Chân dung
Home   >  Tin tức  >   Chân dung  >  
TS. Vũ Thị Thanh Nhã (Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN)
TS. Vũ Thị Thanh Nhã hiện là Trưởng khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

TS. Vũ Thị Thanh Nhã tốt nghiệp ngành Sư phạm Tiếng Anh loại Giỏi năm 2002, hoàn thành chương trình Thạc sỹ ngành Giảng dạy tiếng Anh năm 2006 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Cô từng nhận giải thưởng dành cho luận văn Thạc sỹ xuất sắc năm 2006 của trường. Chị hoàn thành chương trình Tiến sỹ Giáo dục tại Trường Đại học New South Wales, Sydney, Australia từ 2010- 2014 theo chương trình học bổng của Chính phủ Úc.

Tại Trường ĐH Ngoại ngữ - nơi chị đang làm việc, chị tập trung vào các nghiên cứu phục vụ giảng dạy tiếng Anh. Một hướng nghiên cứu khác mà chị đang theo đuổi là bồi dưỡng giáo viên và hướng dẫn cải tiến hoạt động giảng dạy.

TS. Vũ Thị Thanh Nhã có nhiều công trình nghiên cứu được xuất bản trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước ở các lĩnh vực như: tiếng Anh chuyên ngành, phương pháp giảng dạy, phân tích nhu cầu và xây dựng chương trình. Hiện tại, TS. Vũ Thị Thanh Nhã đang nghiên cứu nhu cầu đào tạo tiếng Anh du lịch, xây dựng cộng đồng chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh và áp dụng MOOC trong bối cảnh của Việt Nam cho sinh viên đại học.

 VNU Media
  Print     Send