Tin tức
Home   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
ĐHQGHN ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với nghiên cứu viên
Thể lệ cuộc thi “Ý tưởng Khởi nghiệp - Sáng tạo VNU năm 2022”
Tặng Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN cho 45 nhà khoa học đạt thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và đăng ký sở hữu trí tuệ năm 2021
Công tác nhân sự tháng 1/2022
Thông báo tài trợ kinh phí cho các hoạt động khoa học – công nghệ năm 2022 của Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu châu Á
Quy định tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến ở ĐHQGHN
ĐHQGHN bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục
Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo được quy hoạch cho giai đoạn 2021-2025
Tổ chức lại Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin thành Trung tâm Quản trị Đại học số
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022
Quy định về công nhận, quản lý và phát triển Phòng thí nghiệm trọng điểm, Trung tâm nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQGHN
Thành lập Ban Quản lý dự án “Phát triển các đại học quốc gia Việt Nam – Tiểu Dự án ĐHQGHN”
ĐHQGHN triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Công tác nhân sự tháng 10/2021
Kiện toàn thành viên Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kì 2018 – 2023
Khởi động cuộc thi tìm hiểu 'Biên cương Tổ quốc tôi' từ ngày 1/1/20210
Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của ĐHQGHN
12 ý tưởng/đề án khởi nghiệp tham gia Chung kết Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp - sáng tạo VNU năm 2021”
Lấy ý kiến về Dự thảo Quy định về chế chế độ làm việc của giảng viên, nghiên cứu viên
Gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số trên hệ thống VNU-Office