Văn bản - Quyết định
Home   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự lãnh đạo quản lý tháng 5/2020

Ngày 8/5/2020, Giám đốc ĐHQGHN đã ký các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự lãnh đạo quản lý của các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQGHN.

Cụ thể:

- Quyết định số 1368/QĐ-ĐHQGHN về việc bổ nhiệm ông Vũ Hoàng Linh – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Khoa học Tự nhiên giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.

- Quyết định số 1386/QĐ-ĐHQGHN về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Ngọc Minh giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao.

- Quyết định số 1388/QĐ-ĐHQGHN về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Hồng Tung giữ chức vụ Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển.

- Quyết định số 1399/QĐ-ĐHQGHN về việc bổ nhiệm lại bà Đinh Thị Xuân Anh giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Nhà Xuất bản ĐHQGHN.

 Đinh Gấm
  Print     Send
Others