Tin tức
Home   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Chương trình học bổng Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý năm học 2024-2025
Chương trình học bổng Ươm tạo nhà khoa học trẻ KBSV-ĐHQGHN năm học 2023-2024
Chương trình học bổng toàn phần của Chính phủ Ấn Độ ICCR năm 2024
Chương trình thực tập cho sinh viên ĐHQGHN tại Công ty Hyundai Motor, Hàn Quốc
Các chương trình Summer Camp 2024
Cuộc thi Olympic quốc tế về An ninh Tài chính tại Liên bang Nga
Chương trình trải nghiệm mùa hè tại ĐHQG Singapore
Trường Quốc tế tài trợ 100% học phí Khóa học “Chinh phục Tiếng Anh THPT cùng giảng viên ĐHQGHN”
Chương trình Trại hè Khởi nghiệp của ĐHQG Singapore
Học bổng thạc sĩ “Invest your talent in Italy”
Chương trình Văn hóa và Ngôn ngữ Nhật Bản mùa hè 2024 của Đại học Kanagawa, Nhật Bản
Chuyển đổi mô hình và tổ chức lại Khoa Các khoa học liên ngành thành Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật
Chương trình Giao lưu Học giả Quốc tế 2024 - 2025
Chương trình đi giao lưu tại Nhật Bản năm học 2023-2024
“International Student Service Hub” - chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ sinh viên quốc tế
VNU – IFI: tuyển sinh Khóa đào tạo Kiểm thử phần mềm (Software tester)
Cuộc thi tìm hiểu Ngôn ngữ và Văn hóa Ý - Ciao Italia
Chính sách thu hút nhà khoa học xuất sắc của ĐHQGHN
Chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2023-2024
Học bổng thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc học kỳ mùa xuân năm 2024 do Quỹ Pony Chung tài trợ