Tin tức
Home   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Chương trình học bổng Shinnyo, Nhật Bản năm học 2021-2022
Chương trình học bổng Shinnyo, Nhật Bản năm học 2021-2022
Chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2021-2022
Triển khai chương trình học bổng ADF, Hàn Quốc năm học 2021-2022 (cho sinh viên QH.2021)
Chương trình học bổng Kumho Asiana năm học 2021-2022
Chương trình học bổng TOTO năm học 2021 - 2022
Chương trình học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2021-2022
Chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2021-2022
Chương trình trao đổi sinh viên với Trường Ngee Ann Polytechnic, Singapore
SHARE: Mời viết bài về chủ đề “Giới, bình đẳng, đa dạng và hòa nhập trong giáo dục đại học”
Chương trình "SDG Challenge"
Chương trình học bổng của Chính phủ Ireland tại Việt Nam niên khóa 2022 - 2023
Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản năm học 2021-2022
Mời tham gia dự án của Nhóm các trường đại học toàn cầu (WUN) Asia SDGs Group
Học bổng hỗ trợ nghiên cứu Đài Loan, Trung Quốc
Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam thông báo chương trình “Học bổng Nghiên cứu Đài Loan, Trung Quốc 2022 (Taiwan Fellowship Program)” sẽ dành một số suất học bổng cho các học giả quốc tế là giáo sư, phó giáo sư (trợ lý giáo sư, nghiên cứu sinh, tiến sỹ để tới Đài Loan, Trung Quốc nghiên cứu trong thời gian từ 03 tháng đến 01 năm.
Học bổng toàn phần sau đại học tại Hàn Quốc POSCO Asia Fellowship năm 2021
Khoa Quốc tế tổ chức ngày hội việc làm Job Fair 2021
Chương trình học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2021 - 2022
Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Daito Bunka, Nhật Bản học kì I năm học 2021 – 2022
Chương trình học bổng K – T năm học 2020 - 2021