Học bổng
Home   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Học bổng tiến sĩ tại Hàn Quốc

Hội đồng Giáo dục Đại học Hàn Quốc (KCUE) phối hợp với Quỹ Hợp tác ASEAN-Hàn Quốc (AKCF) đã phát động Chương trình Giáo dục dành cho các tài năng ASEAN (HEAT), một cơ hội học bổng toàn phần cho các cán bộ, giảng viên ASEAN để hỗ trợ lấy bằng tiến sĩ tại Hàn Quốc.

Mỗi năm sẽ 30 suất học bổng được trao cho ứng viên đủ điều kiện của 10 Quốc gia Thành viên ASEAN (3 người/ mỗi quốc gia) và mỗi người sẽ nhận được học bổng toàn phần học tại một trường đại học Hàn Quốc trong 03 năm.

Quy trình đăng ký:

- Nộp hồ sơ: Tháng 9 năm 2020

- Công bố thí sinh trúng tuyển: Tháng 12/2020

- Khai giảng: Tháng 3 năm 2021

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm

 Ngọc Anh
  Print     Send