Tin tức
Home   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Hội thảo
Diễn đàn Kinh tế và Thương mại Việt – Anh
Thông tin báo chí Hội thảo “Trí tuệ nhân tạo và con người: những tác động đa chiều của một cuộc cách mạng công nghệ”
VNU – IFI: Hội thảo “Trí tuệ nhân tạo và con người: những tác động đa chiều của một cuộc cách mạng công nghệ”
Hội thảo khoa học quốc tế: “FDI toàn cầu và ứng biến của doanh nghiệp FDI tại việt nam trong bối cảnh mới”
Hội thảo chuyên đề về Phát triển An ninh Con người thông qua Khoa học Năng lượng
VNU – UEB: Mời viết bài cho Hội thảo về hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế 2021 (CIECI 2021)
Hội thảo quốc tế Chuyển đổi số và Giáo dục đại học: khi thách thức là cơ hội
Mời viết bài và tham dự hội thảo quốc tế “Các vấn đề đương đại trong phát triển bền vững – CISD 2021”
Tọa đàm chủ đề “Sản xuất theo phong cách Monozukuri - Nhật Bản trong thế kỷ 21”
Chương trình trao đổi sinh viên với Trường Ngee Ann Polytechnic, Singapore
VNU – VJU: Tọa đàm về “Tác động của Covid-19 đối với lao động và việc làm ở Việt Nam”
SHARE: Mời viết bài về chủ đề “Giới, bình đẳng, đa dạng và hòa nhập trong giáo dục đại học”
Hội nghị về Tạo một Hệ sinh thái cho Giáo dục Sinh thái và Văn hóa
Mời viết bài Hội thảo quốc tế “Trí tuệ nhân tạo và con người: những tác động đa chiều của một cuộc cách mạng công nghệ”
Tham dự Hội thảo trực tuyến về Khoa học Năng lượng và cơ hội du học tại Nhật Bản
Mời tham gia dự án của Nhóm các trường đại học toàn cầu (WUN) Asia SDGs Group
Hội nghị thực tiễn và nghiên cứu quốc tế lần thứ IV về “Các thị trường hàng hóa và dịch vụ xuyên biên giới: các vấn đề nghiên cứu”
Mời tham dự Hội thảo trực tuyến: Tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo khác nhau bằng cách sử dụng các hệ thống lưới điện siêu nhỏ khác nhau
Mời viết bài cho Hội thảo quốc tế “Chuyển đổi số và giáo dục đại học: khi thách thức là cơ hội”
Khoa Quốc tế tổ chức ngày hội việc làm Job Fair 2021