Tin tức
Home   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Hội thảo
Hội thảo quốc tế thường niên EFIS lần thứ I
Hội thảo Computing4Human 2022
Hội nghị Toàn cầu về Định hình chương trình nghị sự trong tương lai của SDG ở Châu Á: Phương pháp Tiếp cận Đổi mới & Chuyển đổi
Hội thảo quốc tế: "Biến đổi khí hậu và An ninh lương thực tại các quốc gia đang phát triển"
Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế Franconomics-2022
Franconomics IV “Kinh tế tuần hoàn và những cơ hội hợp tác trong không gian Pháp ngữ”
VNU – VJU: Hội thảo quốc tế về Bền vững trong môi trường và nông nghiệp 2022
Thông báo số 2: Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ XI
Talkshow "Ngân hàng và Fintech: Các lĩnh vực hội tụ mang lại cơ hội nghề nghiệp lâu dài cho các chuyên gia trẻ có năng lực cao"
Workshop “Fintech và Digital business: Opportunities, Challenges and Prospects”
VNU – IFI: Hội thảo quốc tế "Hợp tác giáo dục Việt Nam - Châu Phi vì sự phát triển hài hòa trong thời đại chuyển đổi số"
Mời viết bài Hội thảo về hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế 2022 (CIECI 2022)
Hội nghị chuyên đề AUN-TEPL lần thứ 3
VNU – ULIS: Hội thảo khoa học quốc gia UNC2022
Hội nghị chuyên đề về phát triển Đông Nam Á (SEADS) 2022: Các giải pháp bền vững cho sự phục hồi của Đông Nam Á
Thông báo số 1 - Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cơ học Việt nam lần thứ IX
Thông báo tài trợ kinh phí cho các hoạt động khoa học – công nghệ năm 2022 của Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu châu Á
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022
Mời tham dự hội thảo quốc tế “Các vấn đề đương đại trong phát triển bền vững”
Đại học Kyushu (KYUSHU) và Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan (NTNU) mời tham dự Diễn đàn về phát triển bền vững