Sau đại học
Home   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông báo bảo vệ LATS cấp ĐHQGHN của NCS Nguyễn Thị Chi
Tên đề tài: Exploring teacher learning through their involvement in course design: A case study (Điển cứu về hoạt động học chuyên môn của giáo viên qua việc tham gia thiết kế khóa học)

Tên đề tài: Exploring teacher learning through their involvement in course design: A case study (Điển cứu về hoạt động học chuyên môn của giáo viên qua việc tham gia thiết kế khóa học)

Chuyên ngành: LL và PP giảng dạy Bộ môn Tiếng Anh;                        Mã số: 9140231.01;

Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Chi                                                             Khóa QH.2016

Cán bộ hướng dẫn: PGS. Lê Văn Canh

 Thời gian: 08h00, thứ Năm, ngày 10 tháng 09 năm 2020

 Địa điểm: Phòng Bảo vệ Luận văn – Luận án, Phòng 101 - A3, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Mời cán bộ, giảng viên, học viên, NCS và cá nhân quan tâm tham dự.

 Huy Minh
  Print     Send
Others