Sau đại học
Home   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia

Tên đề tài: An Exploration of Simultaneous Interpreter Competence from an Intercultural Perspective (Nghiên cứu năng lực phiên dịch đồng thời từ bình diện liên văn hóa)

Người thực hiện: Nguyễn Ninh Bắc

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh;  

Mã số: 9220201.01;                                           Khóa: QH.2016       

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Lê Hùng Tiến

Địa điểm: Phòng Bảo vệ Luận văn - Luận án, Tầng 1 Nhà A3, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thời gian : 08h30 Thứ Tư ngày 28 tháng 4 năm 2021

 Mời cán bộ, giảng viên, học viên, NCS và cá nhân quan tâm tham dự./.

 Thành Hưng
  Print     Send
Others