Tin tức
Home   >  Tin tức  >   Tạp chí Khoa học
Bản tin Khoa học và Công nghệ - Số 02
Bản tin KH&CN giới thiệu và quảng bá các hoạt động, thành tựu KH&CN, chuyển giao tri thức và đổi mới sáng tạo, chính sách KH&CN nổi bật của ĐHQGHN; đồng thời là diễn đàn trao đổi giữa các nhà khoa học, người làm chính sách, các chuyên gia và những cá nhân yêu khoa học, từ đó góp phần kiến tạo văn hoá nghiên cứu khoa học, lan toả tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, học viên trong toàn ĐHQGHN. Bản tin KH&CN cũng là kênh phổ biến tri thức khoa học tới đông đảo cán bộ sinh viên ĐHQGHN; kết nối chuyển giao tri thức giữa ĐHQGHN với xã hội. Trân trọng giới thiệu số 02 Bản tin Khoa học và Công nghệ ĐHQGHN!
Journal of Science: Advanced Materials and Devices
The Journal of Science was established in 1985 for the publication of national and international research papers in all fields of natural sciences and technology, social sciences and humanities. Since then, the journal has grown in quality, size and scope and now comprises a dozen of serials spanning academic research.
Impacts of climate change on the flow in Hong-Thai Binh and Dong Nai river basins
Climate change (CC) is one of the most significant challenges facing human beings in the 21st century. CC will seriously affect lives, production and environment worldwide. It also leads to the increasing temperature and one of its consequences is sea level rise, resulting in unpredicted changes of the river flow. This may cause more severe floods, serious drought and water shortage, further to continent of the salinity intrusions and negatively effect on the human’s lives, socio-economic development. In order to assess the changes in flow in Hong - Thai Binh and Dong Nai river basins under influences of CC, in the article flow from two mentioned basins is analyzed under condition of CC. This is important basis to evaluate the effect of CC on other fields relating to water resources. In the article, rainfall-runoff model (MIKE 11 - NAM model) was used to determine the flow in essential locations in Hong – Thai Binh and Dong Nai river basins in the three CC scenarios: A2, B2 and B1 [1]. Keywords: Climate change, flow, Hong-Thai Binh, Dong Nai..
(VOL.29, No.1) Low-power Wireless Security System in the Home Automation
(VOL.30, NO.1) The Effects of ASE Noise and the Position of EDFA Amplifier on Multi-Wavelength OCDM-Based Long-Reach Passive Optical Networks
(Vol.30, No.1)Sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Nước là một trong những yếu tố trọng yếu đảm bảo sự tồn tại và phát triển của con người, trong đó, nước ngọt được sử dụng phổ biến nhất. Sự tác động của con người và những biến đổi trong tự nhiên đã làm cho nguồn nước ngọt và sạch trên thế giới ngày càng cạn kiệt.