Tạp chí Khoa học
Home   >  Tin tức  >   Tạp chí Khoa học  >  
(Vol.30, No.1)Sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Nước là một trong những yếu tố trọng yếu đảm bảo sự tồn tại và phát triển của con người, trong đó, nước ngọt được sử dụng phổ biến nhất. Sự tác động của con người và những biến đổi trong tự nhiên đã làm cho nguồn nước ngọt và sạch trên thế giới ngày càng cạn kiệt.

Thực trạng đó biểu hiện khá phổ biến ở nước ta. Hiện nay, nguồn nước mặt phân bố tại các sông, hồ, và nước ngầm đang lâm vào tình trạng cạn kiệt, ô nhiễm nghiêm trọng. Sản xuất nước sạch sử dụng kỹ thuật lạc hậu, lãng phí nước, tỷ lệ thất thoát nước sinh hoạt ở mức cao.

Từ việc nghiên cứu các giải pháp phát triển và sử dụng tiết kiệm nguồn nước ngọt của các quốc gia khan hiếm nước ngọt như Singapore, Israel, Úc… tác giả rút ra một số bài học kinh nghiệm cho việc thực hành tiết kiệm nước ở Việt Nam.

Từ khóa: Tiết kiệm nước, kinh nghiệm, Singapore, Israel, Úc. .

 
  Print     Send
Others
  • Không có tin nào liên quan!