Sách và học liệu
Home   >  Tin tức  >   Sách và học liệu  >  
Tủ sách khoa học: Đại cương Sử liệu học và các nguồn sử liệu chữ viết lịch sử Việt Nam
Sử liệu học là một khoa học nghiên cứu lý luận sử liệu học và nghiên cứu các nguồn sử liệu cụ thể. Trong chương trình đào tạo các bậc học của Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, Sử liệu học đã được giảng dạy nhiều năm nhưng chưa có tài liệu giáo trình để người học tham khảo. Từ thực tiễn đào tạo của Khoa Lịch sử cũng như kinh nghiệm giảng dạy môn học trong những năm qua, chúng tôi đã tiên hành biên soạn giáo trình Đại cương Sử liệu học và các nguồn sử liệu chữ viết lịch sử Việt Nam. Ấn phẩm do tác giả PGS.TS. Phạm Xuân Hằng (Chủ biên) được NXB Đại học Quốc gia Hà Nội phát hành năm 2017.

Nội dung cuốn sách gồm hai phẩn:

Phần thứ nhất: Đại cương sử liệu học giói thiệu những vâh đề cơ bản của Sử liệu học lý thuyết, từ Sử liệu học là gì cho đến cách thức làm việc với sử liệu qua các khâu phân loại, phát hiện, lựa chọn, giải mã và phê phán sử liệu.

Phần thứ hai: Các nguồn sử liệu chữ viết lịch sử Việt Nam giói thiệu khái quát những nguồn sử liệu quen thuộc nhất không chỉ vói người học mà cả những nhà nghiên cứu lịch sử Việt Nam. Các nội dung được thiết kế để người học đi từ vân đề lý thuyết ở các chương đầu đến nội dung mang

tính "cẩm tay chỉ việc" ở những chương cuối. Năm chương đầu do PGS.TS. Phạm Xuân Hằng biên soạn. Hai chương cuối do TS. Đinh Thị Thùy Hiên đảm trách.

Với ý tưởng như vậy, nội dung Sử liệu học lý thuyết được trình bày trong một tổng thể tương đôì trọn vẹn, trong khi nội dung Sử liệu học ứng dụng về các nguồn chữ viết trong lịch sử Việt Nam chủ yêu mang tính gợi mở.

Do sự đa dạng, phong phú của các nguồn sử liệu trong thực tê', căn cứ vào mục tiêu đặt ra là nhằm cung cấp tri thức đại cương về lý luận Sử liệu học và giúp người học nắm được nguyên tắc và cách thức xác định độ tín cậy của các thông tin lịch sử từ sử liệu, nhóm tác giả chỉ tập trung vào hai nguồn sử liệu quan trọng phục vụ nghiên cứu lịch sử Việt Nam là nguồn sử liệu chữ viết Quốíc ngữ và nguồn sử liệu Hán Nôm vói mức độ khái quát khác nhau. Chẳng hạn, khi giói thiệu khái quát các nguồn sử liệu chữ viết Việt Nam, chúng tôi dừng ở giói thiệu ở mức độ mở: tên gọi văn bản quan phương và phi quan phương (tiền sử liệu), chủ thể ban hành, giá trị pháp lý, giá ữị thông tín lịch sử để người học có điều kiện chủ động, sáng tạo khai thác những thông tín hữu dụng.

Cuốn giáo trình là kết quả của những trăn trở, suy ngẫm của chúng tôi từ thực tiễn công tác giảng dạy và nghiên cứu trong một thời gian tương đôi dài, với mong muôrì cung cấp một công cụ hữu ích trong quá trình học tập và nghiên cứu của sinh viên ngành Lịch sử nói riêng và những ai quan tâm đến lĩnh vực này nói chung.

Mặc dù trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã rất cô' gắng, song do những điều kiện cụ thể, chắc hẳn cuôrì sách không tránh khỏi những thiêu sót nhất định. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của độc giả để chúng tôi có thể hoàn thiện cuốn sách cho những lần xuất bản sau.

Liên hệ mua sách: Phòng Thông tin và Quản trị Thương hiệu, Văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội

Emai: media@vnu.edu.vn

Hotline: 0936 283 308

Giá bán:142.000 VNĐ

 

 VNU -media - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
  Print     Send