Tin các đơn vị
Home   >  Tin tức  >   Tin các đơn vị  >  
VNU – ULIS: Hội nghị Công tác Học sinh – Sinh viên năm học 2018 - 2019
Ngày 19/9/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị Công tác Học sinh – Sinh viên năm học 2018 - 2019. Đây là hội nghị chuyên đề về công tác học sinh sinh viên đầu tiên của Nhà trường.

Hội nghị nhằm tổng kết đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn trong công tác học sinh sinh viên năm học 2017-2018, và phương hướng hoạt động năm học 2018-2019; lấy ý kiến của các phòng ban, khoa đào tạo, văn phòng khoa, đại diện học sinh sinh viên để nâng cao hiệu quả của công tác Học sinh sinh viên theo hướng chuyển đổi từ công tác quản lý sinh viên sang hỗ trợ sinh viên; giới thiệu những điểm mới trong công tác thực hành, thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ, lấy ý kiến về các phương án tìm kiếm, xây dựng, mở rộng, nuôi dưỡng các nguồn thực hành thực tập của sinh viên; giúp đỡ sinh viên được chuẩn bị, tiếp cận với các hoạt động nghề nghiệp ngay từ khi vào trường, góp phần tăng cơ hội tìm kiếm việc làm đúng ngành đào tạo cho sinh viên.

Báo cáo đề dẫn chỉ rõ, Trường ĐH Ngoại ngữ đã và đang có nhiều nỗ lực để cải thiện và nâng cao chất lượng công tác học sinh sinh viên, thể hiện qua một loạt các chính sách mới và hoạt động thực tế, có thể kể đến như: quyết tâm chuyển công tác học sinh sinh viên từ tính chất quản lý sang hỗ trợ, thành lập Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, tổ chức định kỳ ngày hội việc làm và ngày hội F.I.R.E, tổ chức thường xuyên các hoạt động kết nối doanh nghiệp và ký kết hợp tác với nhiều cơ quan tuyển dụng, triển khai nhiều chương trình thực tập tại nước ngoài và phát triển kỹ năng mềm, tạo điều kiện cho gần 30 CLB sinh viên hoạt động,… và gần đây nhất là đề án đổi mới công tác thực hành, thực tập cho sinh viên.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Đào tạo ĐHQGHN Nguyễn Đình Đức đánh giá cao những sáng tạo trong các hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ trong thời gian qua, trong đó có công tác học sinh sinh viên. Ông nhấn mạnh rằng đổi mới trong công tác học sinh sinh viên cũng cần tham chiếu theo 4 yếu tố: quốc tế và hội nhập, cách mạng 4.0, tự chủ đại học, công dân toàn cầu. Công tác học sinh sinh là công tác kiến tạo, là “Giáo dục hoài bão” để tạo điều kiện phát triển bản thân cả về kiến thức lẫn kỹ năng mềm cho các em.

Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ Đỗ Tuấn hy vọng rằng mỗi sinh viên Ngoại ngữ phải là một “sản phẩm” đặc sắc, tốt nghiệp đều có việc làm tốt. Các đề xuất, kiến nghị tại hội thảo sẽ được Nhà trường cân nhắc và thực hiện những hành động phù hợp cụ thể. Sau khi có những chỉ đạo về các công tác liên quan, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh bày tỏ vui mừng vì qua các phần trình bày, thảo luận có thể thấy tấm lòng tâm huyết vì người học của các thầy cô.

Hội nghị có 2 tham luận đề dẫn: tham luận “Khảo sát độ hài lòng của người học đối với dịch vụ giáo dục công” do Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng Nguyễn Ninh Bắc trình bày và tham luận “Giới thiệu Mô hình đổi mới công tác thực hành thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ cho sinh viên toàn trường” do Phó Trưởng phòng CT&CTHSSV Nguyễn Huyền Trang trình bày.

Tiếp đó, các đại biểu tham dự đã chia thành 4 tiểu ban để thảo luận xoay quanh 4 nội dung: Công tác quản lý và nắm bắt tư tưởng sinh viên; Hỗ trợ sinh viên trong thực hành, thực tập và phát triển kỹ năng mềm; Sự phối hợp giữa các đơn vị trong công tác quản lý, hỗ trợ sinh viên; Hỗ trợ sinh viên trong hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học. Phần thảo luận đã diễn ra sôi nổi, tích cực thể hiện qua phần trình bày báo cáo kết quả với nhiều góp ý sáng tạo của các nhóm sau đó.

 Lệ Thủy, Khoa Anh Việt - VNU ULIS
  Print     Send