Tin các đơn vị
Home   >  Tin tức  >   Tin các đơn vị  >  
VNU – IFI: Hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019
Ngày 28/8/2019, Viện Quốc tế Pháp ngữ – ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động và tổng kết năm học 2018-2019.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn dự và phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Viện trưởng Hồ Tường Vinh đã trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Viện Quốc tế Pháp ngữ. Ông khẳng định, với chỉ đạo sát sao, sự quan tâm của ĐHQGHN, Viện Quốc tế Pháp ngữ đã đạt được thành công trên nhiều lĩnh vực như: triển khai chiến lược phát triển Viện, công tác đào tạo, công tác phát triển khoa học và công nghệ, hợp tác phát triển…

Hội nghị cũng được nghe báo cáo tình hình thực hiện ngân sách, thu chi tài chính và công tác phúc lợi.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn trao thưởng cho các cá nhân

Tiếp đó, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Hồng Quang đã trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2018-2019 và phát động phong trào thi đua năm học 2019-2020. Báo cáo tổng kết đã chỉ rõ sự quan tâm của Chi bộ, Ban Lãnh đạo Viện và Công đoàn Viện trong công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, viên chức và người lao động của Viện. Sự quan tâm được thể hiện bằng những hoạt động thiết thực nhằm đảm bảo quyền lợi cũng như động viên khích lệ kịp thời các tập thể và cá nhân. Năm học 2019-2020, Công đoàn Viện đề nghị các đơn vị, cá nhân tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua như các phong trào: nâng cao trình độ văn hóa chuyên môn nghiệp vụ, giỏi việc trường và đảm việc nhà,…. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2018-2019 và chương trình công tác năm học 2019-2020 cho biết Ban đã thực hiện đúng kế hoạch, chương trình năm học vừa qua.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn đánh giá cao những nỗ lực của Viện Quốc tế Pháp ngữ trong triển khai các nhiệm vụ năm học 2018-2019. Phó Giám đốc ĐHQGHN cũng đưa ra các chỉ đạo Viện cần tiếp tục quan tâm và bám theo các nhiệm vụ trọng tâm của ĐHQGHN đã ban hành đặc biệt các nhiệm vụ liên quan đến công tác đổi mới giảng dạy, đảm bảo chất lượng các CTĐT thạc sĩ liên kết quốc tế, nghiên cứu khoa học (đặc biệt chú ý đến công bố quốc tế) và tăng nguồn tuyển đối với các chương trình thạc sĩ hiện nay của Viện.

Hội nghị Viên chức, người lao động và tổng kết năm học 2018-2019 cũng là dịp để vinh danh các cá nhân có thành tích cao trong năm học vừa qua. Hội nghị năm nay cũng đã bầu bổ sung 01 công đoàn viên vào Ban Chấp hành Công đoàn Viện và kiện toàn bầu ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020 với 03 thành viên.

 Phan Phương - VNU - IFI
  Print     Send