Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Đổi mới công tác truyền thông ở ĐHQGHN
Ngày 20/6/2014, ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị Công tác Truyền thông năm 2014 dưới sự chủ trì của Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ.

>>> Thư chúc mừng của Giám đốc ĐHQGHN nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/2014)

Tham dự hội nghị có Phó giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức, đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng, lãnh đạo phụ trách công tác truyền thông của các đơn thành viên, trực thuộc và một số cộng tác viên truyền thông của ĐHQGHN.

Giám đốc Phùng Xuân Nhạ đã chúc mừng các phóng viên, cán bộ làm công tác truyền thông nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2014) và ghi nhận những thành tích đã đạt được trong thời gian qua trong hoạt động truyền thông ở ĐHQGHN. Các cán bộ làm công tác truyền thông đã luôn nỗ lực và đồng hành cùng cán bộ, công nhân viên và học sinh, sinh viên ĐHQGHN thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó. Bước đầu, ĐHQGHN đã tạo dựng được cộng đồng hơn 100 cán bộ làm công tác truyền thông cũng như mạng lưới các cộng tác viên rộng khắp làm truyền thông bên ngoài ĐHQGHN.

Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt thực trạng hoạt động truyền thông thời gian qua ở ĐHQGHN  và kế hoạch hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2014 và định hướng cho các năm tiếp theo do Chánh Văn phòng ĐHQGHN Nguyễn Viết Lộc trình bày.

Đồng tình với các nội dung đã được trình bày trong báo cáo, các đại biểu tham dự hội nghị đã đóng góp nhiều lượt ý kiến nhận diện rõ những mặt được và chưa được của công tác truyền thông thời gian qua đồng thời đóng góp những ý kiến trong việc tìm giải pháp để công tác truyền thông trong thời gian tới đạt hiệu quả cao nhất.

 

Trưởng phòng Hành chính Tổ chức Trường ĐH Công nghệ Phạm Duy Hưng phát biểu về thực trạng công tác cán bộ truyền thông tại đơn vị

 

Chủ nhiệm Khoa Quốc tế Nguyễn Trọng Do phát biểu ý kiến vê công tác quản trị thương hiệu và quảng bá tuyển sinh

Ủng hộ quan điểm của ĐHQGHN trong công tác truyền thông, các ý kiến phát biểu của các cộng tác viên là phóng viên các cơ quan đối tác truyền thông của ĐHQGHN như TTXVN, VOV... đều cho rằng, các nội dung truyền thông của ĐHQGHN phát ra đã có trọng điểm, trọng tâm thông qua các sản phẩm đặc sắc của ĐHQGHN, đặc biệt là các sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học, các đóng góp của ĐHQGHN đối với các vấn đề thời sự quan trọng của đất nước thông qua ý kiến của các nhà khoa học của ĐHQGHN (chương trình truyền hình toạ đàm về  chủ quyền biển đảo, các bài báo phản ánh vụ việc giàn khoan dầu của Trung Quốc đặt khoan thăm dò trong vùng thềm lục địa của Việt Nam ở biển Đông...). Các cơ quan thông tin đại chúng rất cần các thông tin có trọng lượng, mang hàm lượng khoa học cao, có tầm cỡ quốc gia như của ĐHQGHN để quảng bá tới công chúng.

 

 

Kết luận hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ đã nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt của thủ trưởng các đơn vị đến công tác tổ chức truyền thông. ĐHQGHN sẽ tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn để nâng cao chuyên môn của các chuyên viên truyền thông tại các đơn vị thành viên và trực thuộc để tiến tới chuyên môn hoá, chuyên nghiệp hoá công tác đặc thù này. Tuỳ theo quy mô hoạt động, các đơn vị phải có bộ phận hoặc cán bộ truyền thông chuyên trách.

Giám đốc ĐHQGHN đặc biệt quan tâm đến công tác truyền thông nội bộ. Giám đốc cho rằng, truyền thông nội bộ đóng vai trò quan trọng trong  hoạt động của ĐHQGHN,  là một trong những công cụ triển khai kế hoạch chiến lược phát triển của ĐHQGHN. Truyền thông nội bộ hiệu quả giúp gia tăng giá trị và uy tín của ĐHQGHN.

Về những việc cần làm ngay của công tác truyền thông trong thời gian tới, Giám đốc ĐHQGHN đề nghị các đơn vị cần xây dựng kế hoạch truyền thông bám sát các nghị quyết của Đảng (Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 20-NQ/TW) về phát triển khoa học và công nghệ; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế) và chương trình hành động của Chính phủ. Với cương vị là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học cơ bản hàng đầu của cả nước, ĐHQGHN phải là cơ quan tiên phong trong các chương trình hành động này thông qua việc quảng bá các sản phẩm đặc sắc về đào tạo, đổi mới tuyển sinh dựa vào năng lực, vườn ươm khoa học công nghệ, công tác đào tạo cán bộ cho quản trị đại học tiên tiến...

Giám đốc Phùng Xuân Nhạ và các cán bộ làm công tác truyền thông tại ĐHQGHN


 Bùi Tuấn - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   |