Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Các ngành Khoa học xã hội và nhân văn hướng tới tạo dựng các giá trị mới với mục tiêu phát triển đất nước xanh, bền vững
Ngày 01/03/2019, tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) đã diễn ra phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng Tư vấn Chính sách.

Tới dự phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương; Đồng chí Vũ Khoan, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam.

Về phía ĐHQGHN có Giám đốc Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch Hội đồng Khoa học & Đào tạo Vũ Minh Giang và các thành viên trong Hội đồng là các nhà khoa học, nhà quản lí trong và ngoài nhà trường.

GS.TS Phùng Hữu Phú – Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Hiệu trưởng nhà trường
nhận quyết định bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng tư vấn chính sách

Phát biểu tại phiên họp, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, thời gian tới thông qua Hội đồng tư vấn chính sách của Trường ĐHKHXH&NV sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động tư vấn chính sách trên cơ sở bám sát chủ trương, định hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Một trong những hướng nghiên cứu chính sẽ được tập trung triển khai là các vấn đề chính sách về nguồn nhân lực, con người với những biến đổi của xã hội.

Giám đốc ĐHQGHN khẳng định, Trường ĐHKHXH&NV có đủ điều kiện để triển khai công tác tư vấn chính sách. Kể từ khi thành lập năm 2001 đến nay, qua các nhiệm kỳ hoạt động, Hội đồng Tư vấn Chính sách đã đề xuất nhiều kiến nghị quan trọng, mang tầm chiến lược tới các cơ quan Trung ương, trong đó có nhiều đề xuất đã được triển khai thành công, có ý nghĩa quan trọng trên cả phương diện lý luận và thực tiễn, như các kiến nghị về Biển Đông, về việc bảo tồn, phát huy giá trị của văn hóa Óc Eo - Phù Nam…

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại phiên họp

Chủ tịch Hội cựu Giáo chức, Trường ĐHKHXH&NV GS.NGND. Vũ Dương Ninh nêu những vấn đề mà Hội đồng cần quan tâm, kiến nghị trong chiến lược phát triển ngành khoa học xã hội và nhân văn hiện nay. Ông nhấn mạnh về mối liên hệ giữa Khoa học xã hội nhân văn và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Ngày nay, trong giai đoạn đầu của cuộc cách mạng này, sự quan tâm của các nhà lãnh đạo, các nhà khoa học, các nhà doanh nghiệp tập trung vào việc phát triển khoa học kỹ thuật, phát huy sáng kiến và ứng dụng công nghệ với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Chính ở điểm ngoặt này mà các quốc gia sẽ có bước đột khởi, bước bứt phá ngoạn mục. Vị thế mỗi quốc gia sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ. Cho nên, coi trọng sự phát triển của khoa học công nghệ là điều hết sức cần thiết.

Chủ tịch Hội cựu Giáo chức, Trường ĐHKHXH&NV GS.NGND. Vũ Dương Ninh phát biểu tại phiên họp

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đặc biệt nhấn mạnh chức năng, nhiệm vụ, đối tượng của Hội đồng Tư vấn chính sách. Hội đồng nên tập trung tư vấn những chính sách lớn, nóng bỏng, bao quát. Đồng thời, ông cũng đưa ra một số đề nghị cụ thể của Hội đồng trong năm nay: cải cách giáo dục, đóng góp ý kiến vào xây dựng chương trình về khoa học xã hội. 

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan phát biểu tại phiên họp

Sau khi nghe ý kiến của các nhà khoa học, phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương đánh giá cao những đóng góp, cống hiến to lớn của đội ngũ các nhà giáo, nhà khoa học Trường ĐHKHXH&NV đối với sự nghiệp khoa học, giáo dục và đào tạo của đất nước; đặc biệt đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội đồng Tư vấn Chính sách của Nhà trường như các kiến nghị về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giá trị của văn hóa Đông Sơn, Óc Eo, Thăng Long - Hà Nội; phát huy chủ nghĩa yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng... Đó là những đóng góp rất thiết thực, rất đáng quí.

Đồng chí Phạm Minh Chính Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương phát biểu tại phiên họp

Đồng chí Phạm Minh Chính mong muốn nhà trường, các nhà khoa học đẩy mạnh nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về xã hội và con người Việt Nam, góp phần làm rõ, bổ sung và hoàn thiện nền tảng tư tưởng của Đảng; giúp Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả 6 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra. Đồng chí cũng bày tỏ kỳ vọng Trường ĐHKHXH&NV mà Hội đồng tư vấn chính sách là hạt nhân sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch hội đồng tư vấn chính sách GS.TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hoạt động tư vấn chính sách đối với sự phát triển đất nước trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra hết sức mạnh mẽ và tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. GS.TS Phùng Hữu Phú tin tưởng với những thành tựu nổi bật đã đạt được cùng những định hướng cụ thể cho chặng đường tiếp theo, Hội đồng tư vấn chính sách của Trường ĐHKHXH&NV sẽ có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển đất nước.

GS.TS Phùng Hữu Phú – Chủ tịch hội đồng tư vấn chính sách phát biểu kết luận phiên họp

Các đại biểu, chuyên gia tham dự phiên họp

Ngày 25/12/2001, Thường trực Ban Bí thư ban hành Công văn số 1013-VN/VPTW, giao ĐHQGHN nhiệm vụ là đầu mối nghiên cứu chủ trương, chính sách, đề án lớn và những vấn đề quan trọng trong các lĩnh vực khoa học, văn hóa, giáo dục.... để báo cáo và tư vấn cho Đảng, Nhà nước. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban bí thư, ĐHQGHN đã giao Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn làm đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thông qua Hội đồng Tư vấn chính sách của Nhà trường.

 

 Lan Anh – Ảnh: Ngọc Tùng - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   | 408   | 409   | 410   |