Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hướng tới tinh gọn bộ máy theo hướng gia tăng đội ngũ làm khoa học
Chiến lược quản trị con người và chính sách nhân sự được coi là xương sống trong vận hành bộ máy tổ chức của mọi cơ quan, đoàn thể. Với quy mô hơn 4000 cán bộ, cùng sứ mệnh trở thành nòng cột cho nền giáo dục nước nhà, ĐHQGHN luôn coi công tác tổ chức cán bộ là ưu tiên hàng đầu, là chìa khóa để đưa ĐHQGHN ngày càng phát triển. Ngày 12/3/2019 vừa qua, tại Hòa Lạc, các đơn vị trong toàn ĐHQGHN đã có cơ hội trao đổi và thảo luận tích cực về mảng công tác quan trọng này tại Hội nghị tổng kết nhiệm vụ tổ chức cán bộ năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 do Ban Tổ chức cán bộ chủ trì.

Hoàn thiện mô hình quản trị đại học, phát triển đội ngũ chuyên gia đầu ngành

Năm 2018 chứng kiến nhiều thay đổi quan trọng trong công tác tổ chức cán bộ (TCCB) của ĐHQGHN. Tiến trình hoàn thiện mô hình quản trị và cơ chế tự chủ đại học của ĐHQGHN đã có những thành quả nhất định thông qua việc xây dựng một số đề án tiêu biểu như “Nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức bộ môn và phát triển đội ngũ quản lý bộ môn đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế” hay “Mô hình quản trị và cơ chế tự chủ đại học của ĐHQGHN trong tình hình và nhiệm vụ mới”. Cùng với đó, mô hình, cơ cấu tổ chức bộ máy để triển khai nhiệm vụ đầu tư, xây dựng khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc cũng được hoàn thiện với việc tiếp nhận Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc. Cơ cấu tổ chức ở cấp đơn vị được điều chỉnh, tái sắp xếp thông qua việc cấu trúc lại bộ môn, tích hợp một số trung tâm nghiên cứu, hình thành một số Viện, Trung tâm NCKH thuộc các đơn vị thành viên.

Trưởng ban Tổ chức cán bộ Nguyễn Hiệu trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức cán bộ của ĐHQGHN năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ trọng tăm năm 2019

Nhằm tập trung phát triển đội ngũ chuyên gia đầu ngành của ĐHQGHN gắn với điều kiện phát triển ngành/chuyên ngành đào tạo, lĩnh vực KH&CN ưu tiên, ĐHQGHN đã và đang xây dựng, triển khai một số đề án quan trọng, gồm: Đề án quy hoạch Cán bộ khoa học theo ngành và chuyên ngành đào tạo gắn với lĩnh vực KH&CN và Đề án thu hút và phát triển Nhà khoa học đầu ngành của ĐHQGHN đến năm 2025, tầm nhìn 2035. Kết quả, trong năm 2018, ĐHQGHN đã thu hút được 54 giảng viên, nghiên cứu viên. Ban Tổ chức cán bộ đánh giá đây là con số rất đáng quý, trong bối cảnh ĐHQGHN đang đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Với số cán bộ hiện có, ĐHQGHN có hơn 50% đội ngũ là cán bộ khoa học, trong đó, 53% có trình độ Tiến sỹ và gần 20% có trình độ GS và PGS.

Dù công tác TCCB tại ĐHQGHN được đánh giá là đã có nhiều chuyển biến tích cực, song không tránh khỏi một số hạn chế nhất định như tính thông suốt thông tin giữa các cấp hay việc các đơn vị còn chưa quyết liệt trong việc thực thi công tác TCCB.

Tinh gọn bộ máy theo hướng gia tăng đội ngũ cán bộ khoa học

Năm 2019, công tác TCCB tại ĐHQGHN được đặt trong nhiều bối cảnh chung và riêng như yêu cầu về tinh gọn bộ máy theo tinh thần của Nghị quyết của Hội nghị Trung ương VI và Nghị quyết số 39-NQ/TW; những đổi mới trong Chính sách tiền lương hay Luật Giáo dục đại học sửa đổi bổ sung và đặc biệt là sự quan tâm, kỳ vọng của Chính phủ đối với ĐHQGHN. Bên cạnh đó, sự phát triển của ĐHQGHN theo hướng đại học nghiên cứu đặt ra yêu cầu về phát triển các chương trình đào tạo, hướng nghiên cứu mới và sản phẩm KH&CN.

Trong tình hình mới, nhiệm vụ trọng tâm của công tác TCCB của ĐHQGHN trong năm 2019 là hệ thống hóa các văn bản quản lý, điều hành liên quan để phù hợp với Luật Giáo dục Đại học sửa đổi; hoàn thiện mô hình quản trị và cơ chế tự chủ của ĐHQGHN để bắt kịp những thay đổi về luật và yêu cầu, nhiệm vụ mới; cùng với đó là công tác quy hoạch, tái cấu trúc và phát triển tổ chức cấp bộ môn, tăng cường năng lực của các tổ chức KH&CN trong ĐHQGHN. Việc quản trị nguồn nhân lực trong ĐHQGHN sẽ hướng tới việc số hóa trên các ứng dụng thông minh. Đối với vấn đề cán bộ, năm 2019, ĐHQGHN chủ trương phát triển đội ngũ nhà khoa học có trình độ cao để đáp ứng yêu cầu phát triển của toàn đơn vị trong tình hình mới.

Tham dự Hội nghị, các đại biểu đã tích cực đóng góp tham luận dựa trên đặc thù của từng đơn vị, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của công tác tổ chức cán bộ trong toàn ĐHQGHN. Bên cạnh đó, những băn khoăn của các đơn vị về vấn đề tổ chức, nhân sự đã được Ban Tổ chức cán bộ thông tin và giải đáp ngay tại Hội nghị.

 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Nguyễn Hiệu bày tỏ công tác nhân sự là một mảng công tác nhạy cảm bởi việc chạm đến từng cá nhân, từng bộ phận trong một tổng thể, chính vì vậy, cần có sự phối hợp, liên thông giữa tất cả các đơn vị để công tác này thực sự trở thành đòn bẩy đắc lực đưa ĐHQGHN đến với các mục tiêu đã đặt ra.

 

Các cán bộ làm công tác TCCB trong toàn ĐHQGHN

>>> Các tin bài liên quan:

- Thủ tướng Chính phủ: Chuyển giao chủ đầu tư Dự án Xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc từ Bộ Xây dựng sang ĐHQGHN

- Luật Giáo dục đại học: Sửa đổi, bổ sung để tạo động lực phát triển mới

- ĐHQGHN học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XII)

 Thùy Trang - Ảnh: Lan Anh - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   | 408   | 409   | 410   | 411   |