Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Quản trị đại học gắn với chất lượng và trách nhiệm xã hội
Sáng ngày 22/3/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã khai mạc Hội thảo tập huấn: “Nâng cao năng lực quản trị đại học đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo”. Đây là hội thảo tập huấn thứ 2, kế tiếp thành công của Hội thảo tập huấn 1 do Trung tâm tổ chức đợt tháng 12/2018.


Tham dự Khai mạc Hội thảo có TS. Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); Ban Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN; GS.TS. Nguyễn Quý Thanh, Cố vấn của Trung tâm; các chuyên gia là cộng tác viên tích cực của Trung tâm và hơn 100 đại biểu là các nhà lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia giáo dục, các cán bộ chuyên trách và các giảng viên của 52 cơ sở giáo dục đại học và các đơn vị trong cả nước.    

Phát biểu khai mạc và đề dẫn trong buổi khai mạc, TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm nhấn mạnh, mục tiêu của Hội thảo tập huấn là nhằm nâng cao năng lực quản trị đại học và hỗ trợ cho cơ sở giáo dục đại học triển khai các hoạt động tự đánh giá, đánh giá ngoài và cải tiến chất lượng sau đánh giá đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học ban hành theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 và bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ban hành theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ GDĐT. Với các mục tiêu đó, Hội thảo đã tập trung vào các vấn đề cốt lõi về quản trị chất lượng tổng thể; quản trị đại học; xây dựng chiến lược phát triển cơ sở giáo dục đại học; hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong và hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong, xây dựng văn hóa chất lượng; lập kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo; đổi mới xây dựng chuẩn đầu ra, chương trình dạy học và hoạt động đào tạo, v.v. trong bối cảnh CMCN lần thứ 4 và theo yêu cầu các tiêu chuẩn đánh giá của Bộ GDĐT.

TS. Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng đánh giá cao các hoạt động chuyên môn do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức, trong đó việc tổ chức Hội thảo tập huấn về nâng cao năng lực quản trị đại học vừa tạo cơ hội để các cơ sở giáo dục đại học, các chuyên gia cập nhật với những yêu cầu mới về chuẩn chất lượng tiếp cận theo chuẩn chất lượng của khu vực, quốc tế, vừa để Trung tâm chia sẻ các kinh nghiệm trong quá trình thực tiễn triển khai các hoạt động.

Hội thảo diễn ra trong hai ngày và được nghe 8 diễn giả trình bày các nội dung chuyên đề chuyên sâu về: quản trị chất lượng tổng thể cơ sở giáo dục đại học, các yêu cầu quy định về quy trình tự đánh giá và đánh giá ngoài, các quan điểm tiếp cận về phương pháp đánh giá đối với bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học ban hành theo Thông tư 12/2017 và bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo ban hành theo Thông tư 04/2016 của Bộ GDĐT; các vấn đề liên quan đến xếp hạng, so chuẩn, sử dụng các chỉ số xếp hạng, so chuẩn để xây dựng các chỉ số mục tiêu trong chiến lược phát triển cơ sở giáo dục và các đặc trưng và tiêu chí đối với đại học thông minh, đại học đổi mới, sáng tạo; xây dựng và phát triển chương trình đào tạo dựa trên chuẩn đầu ra; xây dựng hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong; kỹ năng lập kế hoạch cho lộ trình cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục đại học, chương trình đào tạo sau đánh giá; các vấn đề về xây dựng văn hóa chất lượng trong cơ sở giáo dục đại học.

Trong số các nội dung được trình bày, Hội thảo tập huấn đặc biệt tập trung vào vấn đề quản trị đại học để đáp ứng với yêu cầu và thích ứng với bối cảnh của cuộc CMCN 4.0 như: bản chất của quản trị đại học, mô hình và công cụ quản trị, quản trị đại học tiên tiến trong bối cảnh mới, quản trị đại học gắn với đảm bảo chất lượng và trách nhiệm xã hội…

Bên cạnh phần trình bày của các diễn giả, các đại biểu tham dự Hội thảo tập huấn đã thảo luận sôi nổi và thực hành về nhiều nội dung liên quan đến quản trị đại học, xây dựng sứ mạng, chiến lược của cơ sở giáo dục, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong…

Với những kết quả đạt được của Hội thảo, các đại biểu thể hiện mong muốn Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tiếp tục tổ chức các Hội thảo tập huấn tiếp theo tập trung đến các vấn đề chuyên sâu như xây dựng chiến lược phát triển, quản trị và phương pháp quản lý cơ sở giáo dục đại học, xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình dạy học; xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, v.v. Đáp ứng yêu cầu của đa số các đại biểu, Trung tâm dự định sẽ tiếp tục tổ chức các chuỗi Hội thảo tập huấn tiếp theo trong thời gian tới.

 Bùi Thủy - Ảnh: Ngọc Tùng - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   | 408   | 409   | 410   | 411   | 412   |