Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Ra mắt Chi hội Nhà báo Tạp chí Khoa học xã hội và Nhân văn
Ngày 14/11/2019, Tạp chí Khoa học xã hội và Nhân văn tổ chức Đại hội thành lập Chi hội Nhà báo và Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2022.

 Quang cảnh Lễ ra mắt Chi hội Nhà báo Tạp chí Khoa học xã hội và Nhân văn

Chi hội Nhà báo các Tạp chí khoa học xã hội và Nhân văn được thành lập với  các hội viên hiện đang công tác tại Tạp chí Khoa học xã hội và Nhân văn. GS.TS Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV, Tổng biên tập Tạp chí KHXH&NV, Thư ký Chi hội; Đồng chí Trần Xuân Hùng, Phó thư ký Chi hội; Đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Ủy viên Chi hội.

Thư ký Chi hội ra mắt và nhận nhiệm vụ

Tại lễ ra mắt, các hội viên đã thảo luận các vấn đề như vai trò của các hội đồng biên tập của Tạp chí; các yêu cầu kỹ thuật trong xuất bản tạp chí khoa học; các giải pháp để Chi hội hoạt động đạt hiệu quả thiết thực để xây dựng, phát triển Chi hội nói chung và Tạp chí KHXH&NV nói riêng.

Các đại biểu thảo luận tại Đại hội

GS.TS Phạm Quang Minh cam kết sẽ nỗ lực rút ngắn thời gian phát triển tạp chí trở thành một ấn phẩm có uy tín quốc tế, thuộc các tạp chí có chỉ số ảnh hưởng cao trong danh mục ISI và SCOPUS.

 

GS.TS Phạm Quang Minh

Đến nay, ĐHQGHN có 02 Chi hội Nhà báo là Chi hội Nhà báo Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thôngChi hội Nhà báo Tạp chí Khoa học xã hội và Nhân văn.

Theo thống kê thì Việt Nam chúng ta có gần 350 tạp chí khoa học.  Tạp chí khoa học có vai trò đặc biệt quan trọng đối với các trường đại học trong giai đoạn hiện nay, không chỉ là cơ quan ngôn luận về khoa học mà còn là diễn đàn cho các giảng viên, nhà khoa học công bố, trao đổi kết quả nghiên cứu, là thước đo uy tín khoa học cho nhà trường.

Tạp chí KHXH&NV là ấn phẩm khoa học chính thức của Trường ĐHKHXH&NV, hoạt động theo giấy phép số 155/GP-BTTTT ngày 11/5/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Mã số tiêu chuẩn quốc tế là ISSN 2354-1172. Sứ mệnh của Tạp chí được là “diễn đàn trao đổi học thuật, giới thiệu những kết quả nghiên cứu khoa học mới và chất lượng cao về KHXH&NV ở trong và ngoài nước phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa”. Hội đồng Biên tập của Tạp chí gồm 37 học giả, trong đó có 06 học giả nước ngoài. Mỗi năm, Tạp chí xuất bản 04 số tiếng Việt và 02 số tiếng Anh.

Tạp chí KHXH&NV là ấn phẩm khoa học thuộc hệ thống Tạp chí Khoa học ĐHQGHN.

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN hiện nay xuất bản định kỳ 10 chuyên san thuộc các lĩnh vực: Kinh tế và Kinh doanh; Toán – Vật lý; Nghiên cứu Giáo dục; Các Khoa học Trái đất và Môi trường; Khoa học Tự nhiên và Công nghệ; Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Nghiên cứu Chính sách và Quản lý; Khoa học Y Dược; Luật học; Vật liệu và Linh kiện Tiên tiến.

 

 

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN

 

Các chuyên san đã thực hiện việc chuẩn hóa từ khâu nhận bài, phản biện, xuất bản… trên hệ thống online. Nội dung khoa học cũng như hình thức của Tạp chí cũng đạt chuẩn theo Quy định của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước đồng thời có sự cải tiến phù hợp với chuẩn quốc tế cho tất cả các chuyên san. Mỗi chuyên san của Tạp chí đã được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia cấp mã số ISSN.

 

Website của tạp chí: http://journal.ussh.vnu.edu.vn

Website của Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: https://js.vnu.edu.vn/

 

 Lan Anh - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   | 408   | 409   | 410   | 411   | 412   | 413   | 414   | 415   | 416   | 417   | 418   | 419   | 420   | 421   | 422   | 423   | 424   | 425   | 426   | 427   | 428   | 429   | 430   | 431   | 432   | 433   | 434   | 435   | 436   | 437   | 438   | 439   | 440   | 441   | 442   | 443   |