Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Lần đầu tiên tại Việt Nam mở 8 chuyên ngành Thạc sĩ về Quản trị An ninh phi truyền thống
ĐHQGHN vừa ban hành Quyết định chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ định hướng nghiên cứu chuyên ngành Quản trị An ninh phi truyền thống với 8 chuyên ngành lần đầu tiên ở Việt Nam.

Chương trình đào tạo này áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2020. 

Theo đó Thạc sĩ về Quản trị An ninh phi truyền thống đào tạo 8 chuyên ngành về từng lĩnh vực an ninh gồm:

- Chính sách và chiến lược an ninh an ninh phi truyền thống.

- An ninh và Phát triển bền vững địa phương.

- An ninh kinh tế và an ninh tài chính.

- An ninh doanh nghiệp.

- Rủi ro thị trường và điều tra thương mại.

- An ninh thông tin và An ninh mạng.

- An ninh con người và an ninh môi trường.

- An ninh hàng không.

Chương trình có mục tiêu chính là đào tạo ra các Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống, có kiến thức liên ngành; có tầm nhìn và tư duy chiến lược; có kỹ năng nghiên cứu và dự báo về an ninh và an ninh phi truyền thống.

Trung tâm nghiên cứu Khoa học quản lý và Quản trị An ninh phi truyền thống – Khoa Quản trị và Kinh doanh – ĐH Quốc gia Hà Nội.

Học viên có khả năng tham gia hoạch định và thực thi các chiến lược và kế hoạch hành động để Quản trị an ninh phi truyền thống góp phần phát triển bền vững quốc gia, cộng đồng, tổ chức và doanh nghiệp.

Trung tướng GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Ủy viên Hội đồng lý luận Bộ Công an, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Khoa học quản lý và Quản trị An ninh phi truyền thống – Khoa Quản trị và Kinh doanh – ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, đến nay, trên thế giới, ở Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng, chưa có trường đại học nào có mã ngành đào tạo về Quản trị An ninh phi truyền thống (QTANPTT).

Từ năm 2013 các chuyên gia và nhà khoa học đầu ngành tại Khoa Quản trị và Kinh doanh, ĐH Quốc gia Hà Nội đã tiên phong nghiên cứu và thiết kế chương trình đào tạo Thạc sĩ (QTANPTT).

Đây là chương trình đào tạo mới, có tính liên ngành cao, tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo về quản trị ANPTT phù hợp với nhu cầu xã hội, đất nước với định hướng và chiến lược đổi mới và phát triển của ĐH QGHN.

Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về văn bằng:

Nhóm 1: Có bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp, các nhóm ngành Kinh doanh, Quản trị - Quản lí, Luật, An ninh và trật tự xã hội, Quân sự được dự thi sau khi đã có chứng chỉ bổ sung kiến thức với chương trình gồm 3 học phần (9 tín chỉ) là Tổng quan về phát triển bền vững; Hội nhập toàn cầu và an ninh; Hệ thống pháp luật Việt Nam về an toàn và an ninh.

Nhóm 2: Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành thuộc lĩnh vực: Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học sự sống; Toán và thống kê; Máy tính và Công nghệ thông tin, Kỹ thuật; Công nghệ Kỹ thuật, Kiến trúc và Xây dựng; Sản xuất và chế biến; Nông – lâm nghiệp và thủy sản; Thú ý; Môi trường và bảo vệ môi trường; Sức khỏe; Nhân văn; Báo chí & Thông tin; Nghệ thuật; Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên được dự thi sau khi có chứng chỉ bổ sung kiến thức với chương trình gồm 4 học phần: Tổng quan về Khoa học quản trị; Tổng quan về phát triển bền vững; Hội nhập toàn cầu và an ninh; Hệ thống pháp luật Việt Nam về an toàn và an ninh.

Thí sinh thuộc nhóm 1 và nhóm 2 phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến các hoạt động quản lý nhà nước, hành chính, an ninh, kinh tế - xã hội, kinh doanh, ngoại giao hoặc các hoạt động liên quan tới an ninh phi truyền thống.

 

 Hồng Hạnh
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   | 408   | 409   | 410   | 411   | 412   | 413   | 414   | 415   | 416   | 417   | 418   | 419   | 420   | 421   | 422   | 423   | 424   | 425   | 426   | 427   | 428   | 429   | 430   | 431   | 432   | 433   | 434   | 435   | 436   | 437   | 438   | 439   | 440   | 441   | 442   | 443   | 444   | 445   | 446   | 447   | 448   | 449   | 450   | 451   | 452   | 453   | 454   | 455   | 456   | 457   | 458   | 459   | 460   | 461   | 462   | 463   | 464   | 465   | 466   | 467   | 468   | 469   | 470   | 471   | 472   | 473   | 474   | 475   | 476   | 477   | 478   | 479   | 480   | 481   |