Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Làm tốt công việc hàng ngày là nền tảng của thi đua
Tham gia vào nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc, giám sát triển khai đồng bộ hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua tại ĐHQGHN không thể không kể đến vị trí các Ban chức năng trong đó có Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên (CT&HSSV) với vai trò chỉ đạo, định hướng, “tiếp lửa) cho các phong trào.

Trước thềm đại hội thi đua yêu nước ĐHQGHN lần V (giai đoạn 2020 -2025) Bản tin ĐHQGHN có cuộc trao đổi với PGS.TS Đinh Văn Hường – Trưởng Ban CT&HSSV về những nội dung xoay quanh các nhiệm vụ chuyên môn của công tác thi đua khen thưởng.

Thưa đồng chí Trưởng Ban, ông nhìn nhận thế nào về ý nghĩa của Đại hội Thi đua yêu nước ĐHQGHN lần thứ V?
Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (giai đoạn 2020 - 2025) là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng, được tổ chức trong không khí toàn thể cán bộ, giảng viên, nhà khoa học, học sinh, sinh viên, học viên sau đại học của ĐHQGHN phát huy giá trị 114 năm truyền thống, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm 2020, năm học 2019-2020 và cả giai đoạn 2015-2020, lập thành tích thiết thực chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ý thức rõ vai trò của công tác thi đua, khen thưởng và vị trí của các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo trong thực hiện công tác này, 5 năm qua, trong bối cảnh ĐHQGHN có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển, đổi mới song hành cùng những khó khăn, thách thức; nhưng với phương châm “công việc hàng ngày là nền tảng của thi đua”, toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ĐHQGHN đã không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, kỷ cương, gương mẫu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; các thế hệ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng tại Ban CT&CTHSSV nói riêng, tại các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN nói chung đã luôn hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định vị thế của ĐHQGHN là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài dựa trên nền tảng sáng tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đỉnh cao, đóng vai trò nòng cột và đầu tầu đổi mới trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

5 năm vừa qua, nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn công tác khen thưởng tại ĐHQGHN đã có những đổi mới và đạt được kết quả quan trọng. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về điều này?
5 năm - một nửa thập niên đã đi qua, chúng ta cùng nhìn lại và có thể khẳng định rằng công tác khen thưởng, triển khai các phong trào thi đua yêu nước tại ĐHQGHN đã có những đổi mới nhất định, đạt được những kết quả thiết thực. Dưới sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN, sự phối hợp, hưởng ứng, triển khai hiệu quả của Văn phòng, các Ban chức năng, đơn vị thành viên, trực thuộc, ĐHQGHN đã thực hiện thành công cả 4 nội dung chính của phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020 được phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước ĐHQGHN lần thứ IV (diễn ra ngày 17/7/2015). Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các đơn vị ngày càng quan tâm, chú trọng hơn đến công tác thi đua, khen thưởng; đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhà khoa học, học sinh, sinh viên, học viên sau đại học ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Công tác xây dựng các bộ tiêu chí, hoàn thiện quy định, hướng dẫn về thi đua, khen thưởng tiếp tục được Ban CT&CTHSSV nghiên cứu, tham mưu, biên soạn, ban hành góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng tại ĐHQGHN.

Hội đồng và Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ĐHQGHN đã tập trung triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm theo phương hướng, kế hoạch đề ra. Đơn vị thường trực và các thành viên Hội đồng nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác. Trong giai đoạn 2015 - 2020, nhiều văn bản hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng tại ĐHQGHN được điều chỉnh nội dung, ban hành mới, khắc phục các hạn chế bất cập phát sinh trong quá trình triển khai thực tế tại các đơn vị, trong đó toàn bộ các nội dung từ tiêu chuẩn, chỉ tiêu, đến quy trình, thủ tục thực hiện... đã được rà soát, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với quy định mới của Trung ương, Bộ Giáo dục & Đào tạo gắn với định hướng khuyến khích có kết quả, sản phẩm cụ thể, khen thưởng thành tích đột xuất dành cho các cá nhân lao động trực tiếp. Quy định tiêu chuẩn quy trình xét chọn cá nhân đạt danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở và cấp ĐHQGHN đã được điều chỉnh, xây dựng mới theo hướng tôn vinh thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm, xét theo các lĩnh vực, giảm số lượng, thật tinh về chất lượng, thật sự có kết quả, sản phẩm xuất sắc để tôn vinh, lan tỏa.

 ĐHQGHN đã điều chỉnh lại thời gian tổng kết (các đơn vị đào tạo thuộc khối thi đua 1 và 2 tổng kết thi đua khen thưởng theo năm học; các đơn vị nghiên cứu, phục vụ dịch vụ thuộc khối 3 và 4 tổng kết thi đua khen thưởng theo năm tài chính); các tiêu chuẩn danh hiệu thi đua khen thưởng cấp ĐHQGHN được đặt ngang với danh hiệu thi đua khen thưởng cấp Bộ; các mức khen thưởng cấp ĐHQGHN được nâng lên như khen thưởng cấp Bộ; bổ sung Giấy khen của Giám đốc ĐHQGHN cho cán bộ khối Cơ quan ĐHQGHN... Một trong những kết quả nổi bật của việc chỉ đạo, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn vừa qua tại ĐHQGHN đó là nội dung khen thưởng các thành tích đột xuất đã được quan tâm, chú trọng từ đó nhiều tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất đã được đề nghị khen thưởng ngay, kịp thời, có tác dụng động viên, khuyến khích và lan tỏa tốt. Những nội dung chỉnh sửa, đổi mới nói trên đã thực sự làm chuyển biến chất lượng công tác khen thưởng, có tác động tích cực đến các phong trào thi đua tại các đơn vị, góp phần làm cho công tác thi đua khen thưởng tại ĐHQGHN ngày càng đi vào thực chất, cá nhân thi đua, phấn đấu.

Cụ thể những tác động tích cực đến các phong trào thi đua ở đây là gì, thưa ông?

Việc đổi mới công tác khen thưởng đã góp phần đưa phong trào thi đua tại từng đơn vị thành viên, trực thuộc trong ĐHQGHN ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, có nhiều đổi mới, sáng tạo và từng bước khắc phục tính hình thức. Các phong trào thi đua do ĐHQGHN phát động tiếp tục được triển khai hiệu quả và đi vào chiều sâu, trở thành nòng cốt, định hướng cho các phong trào thi đua tại các đơn vị. Công tác tham mưu tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chủ đề của từng năm học tại từng đơn vị đã được triển khai hiệu quả vừa phù hợp với phong trào thi đua chung của toàn ngành vừa mang tính đặc trưng riêng để nhận diện. Tôi muốn nhấn mạnh đến tính ưu việt của bộ tiêu chí đánh giá kết quả thi đua được điều chỉnh sát thực tiễn, vừa gắn với đặc thù các đơn vị và các khối thi đua vừa gắn với chiến lược phát triển ĐHQGHN đã có tác dụng động viên khuyến khích tốt các đơn vị thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Các phong trào thi đua như: Xây dựng văn hóa công sở; Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, hướng tới đạt chuẩn khu vực và quốc tế; Đổi mới hoạt động giảng dạy tại ĐHQGHN… đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cá nhân, tập thể trong ĐHQGHN. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã có những chuyển biến rõ nét; có sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị thường trực công tác thi đua khen thưởng của ĐHQGHN là Ban CT&CTHSSV cùng các đơn vị thành viên, trực thuộc với Phòng Thông tin & Quản trị Thương hiệu (Văn phòng ĐHQGHN), bộ phận truyền thông thuộc các đơn vị và các cơ quan truyền thông trung ương, Hà Nội trong việc giới thiệu, tuyên truyền các điển hình tiên tiến. Các hoạt động, phong trào thi đua kỷ niệm năm chẵn Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, năm chẵn ngày truyền thống của một số đơn vị được tổ chức hiệu quả, thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN và các đơn vị...

 Một điểm đặc biệt trong giai đoạn 2015 - 2020 đó là năm 2019 khi ĐHQGHN được Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương giao nhiệm vụ làm Khối trưởng Khối Thi đua bộ ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội. ĐHQGHN đã phối hợp với hai đơn vị Khối phó là Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học & Công nghệ xây dựng và triển khai thành công kế hoạch công tác của Khối thi đua trong năm phù hợp với thực tế của các đơn vị trong Khối. Các chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng đầu năm được các đơn vị trong Khối hoàn thành xuất sắc. Thông qua hoạt động của khối thi đua, các đơn vị trong Khối đã chia sẻ chuyên môn, hỗ trợ nhau trong công tác, tạo ra sự đoàn kết giúp đỡ nhau thực hiện tốt nhiệm vụ. Với những đóng góp và thành tích đạt được, ĐHQGHN đã được Chính phủ tặng Cờ Thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước toàn quốc năm 2019 theo Quyết định số 1262/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở những thành tích đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, ông có thể chia sẻ một số định hướng cơ bản của công tác khen thưởng và thực hiện các phong trào thi đua thời gian tới của ĐHQGHN?
Tôi cho rằng, định hướng chỉ đạo nhất quán của Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN về công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung vào 6 định hướng lớn như sau: Thứ nhất, triển khai thủ tục cần thiết để đề nghị các ĐHQG được thực hiện tuyến trình khen thưởng trực tiếp làm việc với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình Chủ tịch nước khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc ĐHQG theo quy định tại Quy chế về tổ chức và hoạt động của ĐHQG ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thứ hai, tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và lãnh đạo chính quyền từ ĐHQGHN đến các đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác khen thưởng và phát động các phong trào thi đua trong giai đoạn tiếp theo. Trên cơ sở các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn và kết quả thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW để đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, thực sự trở thành động lực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN và các đơn vị thành viên, trực thuộc trong giai đoạn mới. Thứ ba, phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị thực tiễn tại từng đơn vị cụ thể, lấy đó làm căn cứ xây dựng nội dung thi đua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong chương trình, kế hoạch đề ra theo từng năm, năm học.

 Phong trào thi đua cần tập trung về các đơn vị cơ sở và được tổ chức, phát động với những hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với điều kiện cụ thể (chẳng hạn như hiện tại đó là công tác phòng, chống dịch Covid-19), có tiêu chí thi đua cụ thể. Đơn vị thường trực cấp ĐHQGHN sẽ thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào; thông qua các phong trào thi đua lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để khen thưởng kịp thời. Thứ tư, công tác tham mưu hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, tiêu chí đánh giá về thi đua, khen thưởng phù hợp, hiệu quả, sát thực tiễn tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng trong ĐHQGHN. Thứ năm, tích cực chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước ĐHQGHN lần thứ V (giai đoạn 2020 - 2025) để biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến tiêu biểu toàn ĐHQGHN lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thứ sáu, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng cấp ĐHQGHN và cấp các đơn vị theo hướng ổn định như hiện nay; đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng trong ĐHQGHN bảo đảm chất lượng và số lượng, có phẩm chất chính trị, năng lực tham mưu, nghiên cứu cụ thể hoá các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng, thực hiện tốt vai trò tham mưu tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của ĐHQGHN và các đơn vị thành viên, trực thuộc trong giai đoạn hiện nay.

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (giai đoạn 2020 - 2025) là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng, được tổ chức trong không khí toàn thể cán bộ, giảng viên, nhà khoa học, học sinh, sinh viên, học viên sau đại học của ĐHQGHN phát huy giá trị 114 năm truyền thống, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm 2020, năm học 2019-2020 và cả giai đoạn 2015-2020, lập thành tích thiết thực chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020- 2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trân trọng cảm ơn ông!

 

 Phương Liên
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   | 408   | 409   | 410   | 411   | 412   | 413   | 414   | 415   | 416   | 417   | 418   | 419   | 420   | 421   | 422   | 423   | 424   | 425   | 426   | 427   | 428   | 429   | 430   | 431   | 432   | 433   | 434   | 435   | 436   | 437   | 438   | 439   | 440   | 441   | 442   | 443   | 444   | 445   | 446   | 447   | 448   | 449   | 450   | 451   | 452   | 453   | 454   | 455   | 456   | 457   | 458   | 459   | 460   | 461   | 462   | 463   | 464   | 465   | 466   | 467   | 468   | 469   | 470   | 471   | 472   | 473   | 474   | 475   | 476   | 477   | 478   | 479   | 480   | 481   |