Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Triển khai xây dựng tập An ninh trong bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam
Chiều ngày 10/11/2020, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn, Chủ nhiệm nhiệm vụ Quốc chí cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Bộ Công an về tình hình thực hiện Nhiệm vụ xây dựng biên soạn Tập An ninh trong bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ đã chủ trì buổi làm việc.

Thời gian qua, Bộ Công an đã và đang phối hợp chặt chẽ với ĐHQGHN xúc tiến việc xây dựng biên soạn Tập An ninh trong bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam (gọi tắt là Nhiệm vụ Quốc Chí).

Theo đó, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an là đơn vị chủ quản được Bộ Công an giao là Cơ quan Thường trực giúp Bộ thực hiện nhiệm vụ này. Đến nay, đã bước đầu triển khai việc xây dựng dự thảo Phàm lệ tập An ninh; dự thảo chia quyển; dự thảo chia Chương và dự thảo Mục mẫu.

Trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo để hoàn thiện những dự thảo nội dung trên trước khi hoàn thiện thiết kế chi tiết các Quyển, Chương, Mục trong thuyết minh gửi Ban Chủ nhiệm Nhiệm vụ xin ý kiến nhằm chỉnh sửa, bổ sung, phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch đặt ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc ĐHQGHN, Chủ nhiệm Nhiệm vụ Quốc chí Nguyễn Kim Sơn đã trình bày sơ bộ về tầm quan trọng của Bộ địa chí Quốc gia Việt Nam, đồng thời Chủ nhiệm Nhiệm vụ đã nêu bật được trách nhiệm cũng như những kinh nghiệm thực tiễn của ĐHQGHN trong việc tích cực triển khai nhiệm vụ từ 2018 đến nay.

Chủ nhiệm Nhiệm vụ Quốc chí Nguyễn Kim Sơn đề nghị Bộ Công an tiếp tục lưu ý công việc triển khai từ nay cho đến lúc hoàn thành. Bộ cần thành lập tổ công tác để thực chiến cho nhiệm vụ này. Ban chỉ đạo nhiệm vụ tập An ninh của Bộ công an tích cực phối hợp chặt chẽ các thông tin với Ban Thư ký của Nhiệm vụ Quốc chí ĐHQGHN để nhanh chóng lên các kế hoạch triển khai cụ thể.

Ban Chủ nhiệm Nhiệm vụ Quốc chí ĐHQGHN sẽ chủ động tổ chức các hội thảo tập huấn, thảo luận cụ thể cho Ban nhiệm vụ Thành phần trong thời gian sớm nhất.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, việc xây dựng tập An ninh trong bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam là một nhiệm vụ rất mới, rất khó, nhưng có ý nghĩa quan trọng trong công tác nghiên cứu lý luận và tuyên truyền tri thức về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong các tầng lớp nhân dân. Kết quả triển khai nhiệm vụ sẽ góp phần phục vụ công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh như mục tiêu đã đề ra trong quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Bộ Công an triển khai thực hiện biên soạn thể loại quốc chí với những yêu cầu cao về khoa học và thực tiễn nên không tránh khỏi những khó khăn. Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị ĐHQGHN tiếp tục quan tâm phối hợp với Bộ Công an trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình, đặc biệt là việc tập huấn chuyên môn, kỹ thuật biên soạn, cung cấp tài liệu tham khảo và nguồn kinh phí. Về phía Bộ Công an sẽ huy động đội ngũ các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên thuộc Công an các đơn vị, địa phương, các học viện, nhà trường Công an nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ triển khai và đạt chất lượng đề ra...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác phối hợp giữa Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an và Văn phòng trong thực hiện Nhiệm vụ xây dựng Tập An ninh. Qua đó chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và phương hướng thực hiện thời gian tới nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai và nâng cao hiệu quả nhiệm vụ này.

Ngày 22/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2079/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia “Xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam”, giao Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ quan chủ trì. Mục tiêu của Nhiệm vụ là xây dựng và cung cấp tri thức cơ bản, tổng hợp về điều kiện tự nhiên, con người và văn hoá, xã hội góp phần phát triển khoa học, giáo dục và nâng cao dân trí, phục vụ công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh thông qua hình thành cơ sở dữ liệu ở dạng sách số (digital book) và bộ sách in Địa chí Quốc gia Việt Nam.

Đến thời điểm này, Nhiệm vụ Quốc chí đã triển khai được 26/ 31 tập.  

 

 Hạnh Dung
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   | 408   | 409   | 410   | 411   | 412   | 413   | 414   | 415   | 416   | 417   | 418   | 419   | 420   | 421   | 422   | 423   | 424   | 425   | 426   | 427   | 428   | 429   | 430   | 431   | 432   | 433   | 434   | 435   | 436   | 437   | 438   | 439   | 440   | 441   | 442   | 443   | 444   | 445   | 446   | 447   | 448   | 449   | 450   | 451   | 452   | 453   | 454   | 455   | 456   | 457   | 458   | 459   | 460   | 461   | 462   | 463   | 464   | 465   | 466   | 467   | 468   | 469   | 470   | 471   | 472   | 473   | 474   | 475   | 476   | 477   | 478   | 479   | 480   | 481   | 482   | 483   | 484   | 485   | 486   | 487   |