Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thành lập Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe viên chức và người lao động tại ĐHQGHN
Ngày 29/4/2022, ĐHQGHN ban hành quyết định số 1420/QĐ-ĐHQGHN về việc thành lập Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe viên chức và người lao động tại ĐHQGHN.

Đây là quyết định đầu tiên trong việc thành lập Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe riêng cho đội ngũ viên chức và người lao động. Việc thành lập Ban này sẽ tạo tiền đề cho việc phát triển các chính sách chung đối với đội ngũ viên chức và người lao động sau này, hướng đến sự đồng bộ, chuyên nghiệp; đồng thời là chính sách phát triển đội ngũ hiện tại của ĐHQGHN cũng như thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao bên ngoài về làm việc tại ĐHQGHN.

Trong đợt dịch Covid -19 vừa qua, ĐHQGHN đã phối hợp với Bệnh viện E tổ chức tiêm phòng vaccin cho tất cả đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động, cựu giáo chức đã và đang công tác cho ĐHQGHN. 

Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe viên chức và người lao động tại ĐHQGHN có trách nhiệm tham mưu, giúp Giám đốc ĐHQGHN tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho viên chức và người lao động theo quy định.

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân cam kết, ĐHQGHN sẽ nỗ lực ban hành, thực hiện nhiều chính sách tốt hơn nữa trong công tác bồi dưỡng nhân tài, tạo môi trường tốt để mỗi cán bộ, nhà khoa học, người lao động có trách nhiệm, tâm huyết gắn bó với tổ chức.

Trước đó, ngày 17/11/2021, ĐHQGHN đã ban hành công văn số 3661/ĐHQGHN-TCCB về chương trình tư vấn sức khỏe đối với đội ngũ nhà giáo là Giáo sư.

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân gặp mặt Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức ĐHQGHN

Ban Tổ chức Cán bộ ĐHQGHN đang xây dựng đề án Thí điểm chăm sóc, nâng cao sức khỏe đối với các giáo sư đang công tác tại ĐHQGHN đến hết năm 2025. Sau khi triển khai đánh giá, thẩm định kết quả sẽ nhân rộng thành chính sách chăm sóc sức khỏe đối với nhà khoa học tại ĐHQGHN.

Đây là chính sách trọng dụng đối với các nhà khoa học trình độ cao, ĐHQGHN triển khai một số chính sách ưu đãi đối với các Giáo sư trong đó có chính sách về chăm sóc sức khỏe.

Theo đó, ĐHQGHN giao Bệnh viện ĐHQGHN – đơn vị đào tạo thực hành của Trường ĐH Y Dược và lĩnh vực khoa học sức khỏe của ĐHQGHN xây dựng chương trình tư vấn sức khỏe cá nhân và khám sức khỏe định kỳ tiêu chuẩn cao đối với các Giáo sư của ĐHQGHN.

ĐHQGHN hiện có đội ngũ Giáo sư hùng hậu, đây là đội ngũ nhà khoa học trình độ cao có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc phát triển và hội nhập quốc tế.

+ Quyết định số 1420/QĐ-ĐHQGHN 

>>> Tin bài liên quan:

- ĐHQGHN ban hành chính sách chăm sóc sức khỏe dành cho đội ngũ Giáo sư

- Chính sách của ĐHQGHN hỗ trợ viên chức, người lao động khó khăn do COVID-19

- 70 cán bộ công đoàn tiêu biểu ĐHQGHN được tuyên dương


 Thùy Dương - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   | 408   | 409   | 410   | 411   | 412   | 413   | 414   | 415   | 416   | 417   | 418   | 419   | 420   | 421   | 422   | 423   | 424   | 425   | 426   | 427   | 428   | 429   | 430   | 431   | 432   | 433   | 434   | 435   | 436   | 437   | 438   | 439   | 440   | 441   | 442   | 443   | 444   | 445   | 446   | 447   | 448   | 449   | 450   | 451   | 452   | 453   | 454   | 455   | 456   | 457   | 458   | 459   | 460   | 461   | 462   | 463   | 464   | 465   | 466   | 467   | 468   | 469   | 470   | 471   | 472   | 473   | 474   | 475   | 476   | 477   | 478   | 479   | 480   | 481   | 482   | 483   | 484   | 485   | 486   | 487   | 488   | 489   | 490   | 491   | 492   | 493   | 494   | 495   | 496   | 497   | 498   | 499   | 500   | 501   | 502   | 503   | 504   | 505   | 506   | 507   | 508   | 509   | 510   | 511   | 512   | 513   | 514   | 515   | 516   | 517   | 518   | 519   | 520   | 521   | 522   | 523   | 524   | 525   | 526   | 527   | 528   | 529   | 530   | 531   | 532   | 533   | 534   | 535   | 536   | 537   | 538   | 539   | 540   | 541   | 542   | 543   | 544   | 545   | 546   | 547   | 548   | 549   | 550   | 551   | 552   | 553   | 554   |