Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Phát huy hiệu quả mô hình hợp tác Chính phủ - Doanh nghiệp - Đại học - Địa phương
Hoạt động hợp tác trong nước đã tạo được niềm tin với các cơ quan, doanh nghiệp và địa phương, cung cấp luận cứ khoa học cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và văn hoá, giáo dục, bảo vệ môi trường của các địa phương là một trong những nhiệm vụ quan trọng của hoạt động KHCN ĐHQGHN.

Thực hiện một trong những giá trị cốt lõi - tiên phong trong nghiên cứu khoa học và đào tạo trình độ cao, và chủ trương kết hợp giữa viện nghiên cứu và trường đại học, gắn nghiên cứu - triển khai với sản xuất - kinh doanh, ĐHQGHN đã xác định hợp tác trường – viện – doanh nghiệp – đối tác quốc tế vừa là phương thức vừa là mục tiêu nhằm tới sự phát triển của từng đối tác, sự phát triển chung của sự nghiệp khoa học - công nghệ và giáo dục đại học Việt Nam. ĐHQGHN đã ký văn bản hợp tác với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND tỉnh Hà Giang, Ngân hàng BIDV, Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Công ty AIC, ... Đây là những chương trình hợp tác mang tính chiến lược, tránh được sự đầu tư trùng lặp, luôn duy trì được sự cần thiết và nhu cầu hợp tác lâu dài, bền vững và có sự hỗ trợ cho nhau. 

ĐHQGHN đã chú trọng đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong nước, tạo thành đòn bẩy cùng với các hoạt động hợp tác quốc tế giúp tăng cường hoạt động hợp tác phát triển nói chung, đồng thời gia tăng các nguồn lực góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của ĐHQGHN.

Về đào tạo phát triển nguồn nhân lực, ĐHQGHN đã tổ chức nhiều lớp đại học và sau đại học tại các tỉnh thành trong cả nước (tổ chức 30 lớp, 1309 học viên đại học tại địa phương; tổ chức 11 chương trình đào tạo, 14 lớp, 452 học viên sau đại học; 151 lớp, 6545 học viên chương trình đào tạo ngắn hạn; 22 lớp, 1481 sinh viên theo đặt hàng doanh nghiệp; tổ chức nhiều khoá đào tạo sau đại học theo đặt hàng doanh nghiệp). Về các chương trình nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức, tư vấn chính sách và nhiều chương trình trao đổi khác như học bổng cho sinh viên/học viên sau đại học cũng được ĐHQGHN chú trọng.

 Mai Chi
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :