Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Tăng cường quản trị đại học thông minh theo hướng đại học số
“Đại học 4.0” được xác định là mô hình đại học thông minh định hướng đổi mới sáng tạo, trong đó thành tố đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp là triết lý, mục tiêu và phương thức tạo ra giá trị gia tăng; còn thành tố thông minh là phương thức và điều kiện tổ chức thực hiện dựa vào các tiến bộ của công nghệ 4.0.

Là trung tâm đại học đa ngành, đa lĩnh vực, ĐHQGHN đang phát huy những lợi thế để sớm xây dựng thành công theo mô hình đại học thông minh, đổi mới sáng tạo, đang nỗ lực nâng cao năng lực thích ứng với xu thế chuyển đổi của giáo dục đại học thế giới trong thời đại mới.

Quản trị đại học hiện đại, gắn với xây dựng mô hình đại học thông minh được ĐHQGHN triển khai quyết liệt. Dự án đầu tư về Đại học số ở ĐHQGHN đã và đang được triển khai theo đúng kế hoạch. Trung tâm dữ liệu và các phần mềm nền tảng ảo hóa và BigData, sẵn sàng cho tích hợp với dự án Đại học số được nâng cấp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường, góp phần đơn giản hóa, công khai hóa thủ tục hành chính, tiêu biểu như phần mềm tuyển sinh sinh viên quốc tế nhằm góp phần thúc đẩy việc quảng bá hình ảnh, hoạt động của các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế của ĐHQGHN trên mạng trực tuyến; các phần mềm ứng dụng trực tuyến trong quản lý đào tạo, khoa học và công nghệ, kế hoạch tài chính đã được đưa vào sử dụng.

Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh đại học chính quy bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, tạo tiền đề phát triển đại học số. ĐHQGHN sẽ tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại và lộ trình số hóa bài giảng theo hướng tiếp cận 20% số học phần giảng dạy trực tuyến trong giai đoạn 2020 - 2025.

 

 Mai Khôi
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :