Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
160 phòng học thông minh phục vụ hiệu quả công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học
“Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ĐHQGHN chủ động tích cực hội nhập, thích ứng nhanh bằng việc nắm bắt công nghệ và phương cách quản trị hiện đại, thông minh. Xây dựng đại học thông minh vừa là phương thức vừa là mục tiêu của đại học 4.0.

Nó không chỉ hỗ trợ cho quản trị đại học và phát triển môi trường học tập, nghiên cứu thông minh mà còn là cơ sở để tổ chức đào tạo và nghiên cứu công nghệ số và khoa học dữ liệu”, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.

 

Xuất phát từ đó mà trong quản trị đại học, ĐHQGHN đang hướng tới mục tiêu phát triển tổ chức và đổi mới mô hình quản trị hệ thống phù hợp với yêu cầu và tình hình mới. Mô hình quản trị này phát huy thế mạnh liên ngành, đa ngành, đa lĩnh vực của các đơn vị trong ĐHQGHN như một thực thể thống nhất. Ở đó, mỗi đơn vị thành viên, trực thuộc vừa phát huy được thế mạnh đặc thù của mình, vừa liên kết, tận dụng được nguồn lực và lợi thế chung của ĐHQGHN. Cơ chế vận hành hệ thống sẽ tuân theo thông lệ quản trị đại học tiên tiến của thế giới với nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại và thống nhất. Để thực hiện mục tiêu xây dựng ĐHQGHN trở thành đại học có quyền tự chủ cao, toàn diện và thực chất theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước, phù hợp với việc đổi mới để đảm bảo thực hiện đúng sứ mệnh, chiến lược phát triển, đồng thời phát triển nhanh chóng, toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu của đất nước và hội nhập trong tình hình mới, ĐHQGHN đã có những bước nghiên cứu, triển khai và đạt được một số thành quả nhất định thông qua việc xây dựng “Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức bộ môn và phát triển đội ngũ quản lý bộ môn đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế” và “Đề án mô hình quản trị và cơ chế tự chủ đại học của ĐHQGHN trong tình hình và nhiệm vụ mới”.

160 phòng học thông minh tại ĐHQGHN vận hành tốt, phục vụ hiệu quả công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

ĐHQGHN áp dụng triệt để công nghệ thông tin và truyền thông trong mọi hoạt động, xây dựng hệ thống thông tin tích hợp, cổng điện tử, hệ thống trang web song ngữ Việt - Anh theo chuẩn quốc tế, hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông... Cùng với đó, công nghệ thông tin được ứng dụng sâu rộng trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác sinh viên. Tiêu biểu như phần mềm tuyển sinh sinh viên quốc tế nhằm góp phần thúc đẩy việc quảng bá hình ảnh, hoạt động của các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế của ĐHQGHN trên mạng trực tuyến; thống nhất một đầu mối quản lý, hỗ trợ sinh viên quốc tế đến học tập và trao đổi kiến thức tại ĐHQGHN. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, ĐHQGHN chính thức ra mắt và đưa vào sử dụng App Mobile VNU.CSS tại KTX Mễ Trì và KTX Ngoại Ngữ. Phần mềm này sẽ giúp nâng cao tính tương tác giữa học sinh sinh viên với Ban Quản lý Ký túc xá và cung cấp thêm các dịch vụ, tiện ích cho học sinh, sinh viên như đăng ký loại phòng, cập nhật hồ sơ, thanh toán online… thông qua nền tảng trang Web và App Mobile.


 

 

 Mai Khôi
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   |