Sinh viên
Trang chủ   >  Tin tức  >   Sinh viên  >  
Nâng cao hiệu quả công tác học sinh – sinh viên ở ĐHQGHN
Ngày 26/11/2014, ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị công tác học sinh – sinh viên và Tập huấn nghiệp vụ năm 2014.

Tham dự Hội nghị có đ/c Đinh Văn Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ, Trưởng Ban Chính trị và Công tác HSSV, ĐHQGHN; đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên, trực thuộc, Đoàn Thanh niên cùng các đồng chí phụ trách công tác HSSV của các đơn vị đào tạo và hỗ trợ đào tạo của ĐHQGHN.
Trong xu thế phát triển của giáo dục đại học hiện nay, công tác HSSV đang ngày càng khẳng định vai trò và tầm quan trọng trong việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực toàn diện cả về đức và tài để phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, công tác hỗ trợ, chăm sóc toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của HSSV cả ở trong và bên ngoài giảng đường đang được Đảng uỷ, Ban Giám đốc ĐHQGHN cũng như lãnh đạo các đơn vị đào tạo, hỗ trợ đào tạo quan tâm, đầu tư, tạo điều kiện về mọi mặt.
Thế mạnh của ĐHQGHN là có hệ thống thực hiện công tác HSSV từ cấp ĐHQGHN tới cấp các đơn vị có Phòng/Bộ phận công tác HSSV với đội ngũ cán bộ làm công tác HSSV nhiều kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong hoạt động chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ.
Trong 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện mà Đảng uỷ, Ban Giám đốc ĐHQGHN xác định của năm học 2014 – 2015 có một nội dung quan trọng liên quan đến công tác HSSV, đó là: Tiếp tục duy trì và nâng cao kỷ cương trong tất cả các hoạt động, trong đó đặc biệt ưu tiên tập trung thực hiện tốt công tác điều tra, dự báo thị trường lao động để đảm bảo sự gắn kết giữa đào tạo với việc đáp ứng nhu cầu xã hội, nâng cao khả năng có việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo Tình hình triển khai công tác HSSV tại ĐHQGHN năm học 2014 – 2015. Theo đó, từ đầu năm học 2014 – 2015 đến nay, ĐHQGHN đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quản lý thuộc lĩnh vực công tác HSSV. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của ĐHQGHN, các đơn vị đã triển khai các hoạt động một cách đồng bộ, thống nhất như: Tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học cho sinh viên các khoá QH.2011, 2012, 2013, 2014; nhiều hoạt động hưởng ứng, chào mừng các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của Thủ đô, của ĐHQGHN cũng như lễ kỷ niệm ngày truyền thống của một số đơn vị đã được tổ chức.
Ngoài ra, hoạt động trao đổi, giao lưu với sinh viên quốc tế cũng được tăng cường, chú trọng, nhiều đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN cũng đã thu hút được đông đảo sinh viên quốc tế tới học tập, nghiên cứu, giao lưu.
Hoạt động hướng nghiệp, hỗ trợ việc làm được các đơn vị thực hiện thường xuyên, có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức theo đặc thù của từng đơn vị, ngành nghề, đem lại hiệu quả nhất định.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên, công tác HSSV tại ĐHQGHN vẫn đang đứng trước những thách thức, khó khăn không nhỏ, đó là: Việc triển khai trong thực tiễn các văn bản hướng dẫn, quy định của ĐHQGHN về công tác HSSV có lúc, có nơi vẫn chưa thống nhất, đồng bộ. ĐHQGHN đã có văn bản Quy định số 1615/        QĐ-ĐHQGHN ngày 1/6/2010 về việc ban hành quy định về nghi thức tổ chức mít tinh, lễ kỷ niệm, lễ khai giảng, bế giảng, lễ đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước, lễ trao tặng danh hiệu khen thưởng tại ĐHQGHN nhưng khi tổ chức một buổi lễ dành cho HSSV tại một số đơn vị triển khai thiếu sự thống nhất, đồng bộ; Việc ban hành một số văn bản mới liên quan đến HSSV như Quy chế sinh viên tại ĐHQGHN và Quy định về quản lý, sử dụng học bổng tại ĐHQGHN phù hợp với Nghị định và Quy chế mới về ĐHQGHN vẫn còn chậm; Công tác tư vấn, hướng nghiệp cho sinh viên chưa theo kịp những thay đổi của tình hình thực tế, cần phải có những giải pháp phù hợp để nâng cao khả năng có việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp; Quy trình, cách thức phối hợp về công tác HSSV giữa bộ phận làm công tác HSSV và các bộ phận khác chưa phát huy được hiệu quả đúng với tiềm năng; Cơ sở vật chất và chất lượng các dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho sinh viên ở bên ngoài giảng đường còn nhiều khó khăn, bất cập…
Hội nghị cũng đã nghe đ/c Vũ Văn Hải – Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên ĐHQGHN, Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHQGHN trình bày Tham luận về công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận của đoàn viên, thanh niên ĐHQGHN trong giai đoạn hiện nay. Đ/c Vũ Văn Hải cho biết, công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận của đoàn viên, thanh niên ĐHQGHN luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong các nội dung hoạt động của tổ chức Đoàn. Đặc biệt, trong những năm gần đây, trước tình hình chính trị, an ninh, xã hội mới; cùng với sự chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Đảng uỷ ĐHQGHN, nhiệm vụ này càng được đặt ra một cách cấp thiết.
Đ/c Phó Bí thư thường trực cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của nhiệm vụ nắm bắt tư tưởng, dư luận của đoàn viên, thanh niên. Việc nắm bắt tư tưởng, dư luận của đoàn viên, thanh niên trong thời gian qua còn thiếu tính chủ động, các hoạt động sinh hoạt chính trị nhằm định hướng tư tưởng cho đoàn viên ở một số cơ sở triển khai chưa thường xuyên, còn cứng nhắc và thiếu tính đồng bộ, dẫn tới nhận thức chưa đồng đều trong đoàn viên thanh niên.
Từ đó lãnh đạo Đoàn Thanh niên ĐHQGHN đã đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế đó như: đả thông tư tưởng, thống nhất nhận thức trong đội ngũ cán bộ Đoàn, đặc biệt là các cán bộ Đoàn cơ sở về tầm quan trọng của nhiệm vụ nắm bắt tư tưởng và dư luận của sinh viên; cụ thể hoá sự thống nhất về tư tưởng bằng việc thành lập các bộ phận chuyên trách chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ nắm bắt tư tưởng và dư luận của đoàn viên, thanh niên một cách thường xuyên ở cấp cơ sở Đoàn…
Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và thống nhất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác HSSV như: Quy trình, nghi thức tổ chức các buổi lễ cho sinh viên đảm bảo tính trang trọng, thống nhất theo văn bản quy định của ĐHQGHN và phù hợp với thực tiễn của từng đơn vị; vấn đề xét duyệt sinh viên nhận các học bổng ngoài ngân sách và các chương trình học tập trao đổi ở nước ngoài, sử dụng Thẻ sinh viên mới, công tác hướng nghiệp và việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp…

 Thiên Hương - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   |