Sinh viên
Trang chủ   >  Tin tức  >   Sinh viên  >  
Niềm tự hào của đại biểu Quốc hội trẻ
Đó là tâm trạng, cảm xúc của Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề Xã hội tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn "Thế hệ trẻ với hoạt động của Quốc hội" - Phạm Tuyết Hạnh Hà, Lớp KH3B chuyên ngành Quản lý Nhà nước - Học viện Hành chính Quốc gia.

Thanh niên Việt Nam nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng là thế hệ trẻ của đất nước, đã và đang học tập, rèn luyện, góp sức mình vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh". Thế hệ trẻ ngày nay còn dành sự quan tâm đặc biệt đến những vấn đề chính trị của nước nhà, luôn theo dõi và nắm bắt kịp thời những thông tin về chính trị để nhìn nhận và đánh giá dưới góc độ của những người trẻ tuổi nhưng giàu ước mơ xây dựng và cống hiến. Chính vì vậy, khi Văn phòng Quốc hội phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức diễn đàn "Thế hệ trẻ với hoạt động của Quốc hội", gần 400 học sinh, sinh viên chúng em - những đại biểu ưu tú của thế hệ trẻ rất háo hức và nhiệt tình tham gia.

Qua 2 cuộc tập huấn do lãnh đạo và các cán bộ của Văn phòng Quốc hội hướng dẫn, chúng em đã được hiểu về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, thủ tục hoạt động của Quốc hội. Dưới hình thức một phiên họp toàn thể để thảo luận và thông qua một nghị quyết của Quốc hội, chúng em được đóng vai các chức danh từ Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm uỷ ban của Quốc hội, Bộ trưởng và các đại biểu Quốc hội. Qua đó, chúng em dược tập duyệt các kỹ năng cần thiết của một người đại biểu Quốc hội như kỹ năng điều hành một phiên họp Quốc hội, kỹ năng phát biểu ý kiến tại hội trường, kỹ năng thảo luận, kỹ năng biểu quyết... Với nghị quyết "Việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp", diễn đàn "Thế hệ trẻ với hoạt động của Quốc hội" đã trở lên sôi nổi với những ý kiến đóng góp hiệu quả khi đại biểu Quốc hội chính là những học sinh, sinh viên.

Mỗi học sinh, sinh viên chúng em thấy bản thân mình đã trưởng thành hơn khi diễn đàn đã giúp chúng em nâng cao ý thức trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của người công dân; thái độ tích cực tham gia bầu cử Quốc hội và các sinh hoạt chính trị của đất nước.


 

 Hà Oanh - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :