Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Đại hội Chi bộ Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chiều ngày 3/6/2020, Chi bộ Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc (Trung tâm) đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kì 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Đăng, Giám đốc Trung tâm đã trình bày Báo cáo nhiệm kỳ 2017-2020 và mục tiêu cơ bản, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu của Chi bộ nhiệm kì 2020 - 2025.

Trong thời gian qua, Chi bộ Trung tâm đã chỉ đạo sắp xếp bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả; kiện toàn nhân sự lãnh đạo, nhân lực chuyên môn phát huy, năng lực, sở trường và tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc; tích cực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng được yêu cầu công việc của cán bộ viên chức trong tình hình mới.

Chi bộ đã chỉ đạo đảm bảo an toàn mốc giới, đất đai tài sản và an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường trong khu vực được giao quản lý. Phối hợp tốt với chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về Dự án đầu tư Xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc đến đông đảo tổ chức và cá nhân trong khu vực; thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Phối hợp, liên kết triển khai kế hoạch, chương trình thực hành, thực tập cho sinh viên; phát triển một số chương trình đào tạo, bồi dưỡng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của ĐHQGHN và các đơn vị khác; tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu thực hành, thực tập.

Trong 5 năm tới, Chi bộ Trung tâm tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ đức, đủ tài, tâm huyết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới quản trị theo hướng phát huy sức mạnh trí tuệ của tập thể, nâng cao hiệu quả quản lý.

Tăng cường ứng dụng công nghệ, giải pháp kỹ thuật số để số hóa dữ liệu, hoàn thiện, đồng bộ cơ sở dữ liệu đô thị ĐHQGHN nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Tiếp nhận, quản lý, tổ chức sử dụng hiệu quả đất đai, tài sản được giao, triển khai các hoạt động dịch vụ đô thị phù hợp với kế hoạch, tiến độ triển khai Dự án Hòa Lạc; tìm kiếm, đề xuất và tổ chức thực hiện các mô hình thử nghiệm, ứng dụng sản phẩm khoa học công nghệ tiên tiến trực tiếp cho Dự án Hòa Lạc.

Tiếp tục phối hợp, liên kết với các đơn vị đào tạo trong và ngoài ĐHQGHN xây dựng cơ sở học liệu, thực hiện công tác hỗ trợ đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu và kỹ năng thực hành thực tập cho học sinh, sinh viên kết hợp triển khai xúc tiến, hợp tác, chuyển giao tri thức, ứng dụng công nghệ, mô hình kỹ thuật tiên tiến vào thực tiễn.

Phát biểu chỉ đạo, Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc ĐHQGHN ghi nhận những đóng góp của Trung tâm trong thời gian qua.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy Nguyễn Kim Sơn đề nghị, Chi bộ cần nâng cao nhận thức của từng đảng viên, cán bộ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của đơn vị đối với Dự án đầu tư Xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc. Tích cực đào tạo, bồi dưỡng, thu hút cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý đô thị trong tương lai; tăng cường công tác tham mưu, tư vấn. Tăng cường tính tự chủ tiến tới đảm bảo chi thường xuyên bằng việc khai thác hiệu quả, hợp pháp tài sản, cơ sở vật chất được giao. Phát huy tính tiên phong gương mẫu của cấp ủy, từng đảng viên; tiếp tục duy trì sự ổn định, đoàn kết, thống nhất trong đơn vị; không ngừng bồi dưỡng cán bộ trẻ, quần chúng ưu tú để tạo nguồn xây dựng Chi bộ và đơn vị ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Giám đốc Trung tâm nhấn mạnh, những thành công trong nhiệm kỳ vừa qua là nền tảng vững chắc để Chi bộ tiếp tục lãnh đạo Trung tâm hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tiếp theo. Nhiệm kỳ tới, cùng với những thuận lợi, khó khăn, thách thức và cơ hội mới, Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động trong Trung tâm tiếp tục đoàn kết, nhất trí, ra sức nỗ lực khắc phục khó khăn, hạn chế, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trung tâm lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Đại hội đã thảo luận, góp ý kiến vào các Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN; thảo luận, biểu quyết và thông qua những nội dung quan trọng trong Báo cáo chính trị của Chi bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2017-2020 trình Đại hội; bầu Ban Chấp hành Chi bộ Trung tâm khóa I, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI.

 

 Xuân Thanh
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :