Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
VNU –CIHL: Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 -2025: 5 năm bứt phá xây dựng dự án ĐHQGHN tại Hòa Lạc.
Sáng ngày 3/6/2020, Đảng bộ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc đã tiến hành đại hội Đảng bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đồng chí Bí thư Đảng bộ, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự có đại diện Ban thường vu Đảng ủy ĐHQGHN, lãnh đạo 2 xã Tiến Xuân, Thạch Hòa huyện Thạch Thất cùng các đảng viên, quần chúng ưu tú của Đảng bộ Ban Quản lý

Đảng bộ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc trước đó thuộc sự quản lý của Đảng bộ Bộ Xây dựng. Năm 2019, Đảng bộ Ban Quản lý đã chuyển giao về Đảng bộ ĐHQGHN và trở thành đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.

Trong thời gian qua, đơn vị đã có nhiều thành công nhất định trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; công tác quy hoạch xây dựng tiếp tục được thực hiện; công tác chuẩn bị đầu tư tiếp tục được chú trọng; công tác thực hiện đầu tư như dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung (QG-HN02), Dự án ĐTXD một số công trình thuộc Zone 4 - Dự án ĐTXD Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (QG-HN07), triển khai một số công tác kiểm toán, quyết toán các hạng mục công trình đã đưa vào sử dụng.

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng và tổ chức; thực sự đoàn kết, kỷ cương, trong sạch và vững mạnh. Huy động tối đa mọi nguồn lực để hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2021-2025.Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ viên chức, người lao động.

Đơn vị sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của từng năm trong kế hoạch trung hạn 2021 – 2025; chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đầu tư các dự án thành phần như: Dự án ĐTXD khu Tái định cư, dự án ĐTXD Hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung, dự án ĐTXD Trung tâm ĐHQGHN, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh,  Khu KTX sinh viên, Khu nhà Công vụ, Trường ĐH KH Tự nhiên, Trường ĐH Công nghệ, trường ĐH KH Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Kinh tế, các Viện và Trung tâm nghiên cứu, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH Giáo dục, Khoa Luật, Trường ĐH Y dược và Bệnh viện ĐHQGHN.

Đồng thời, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bố trí, sắp xếp và luân chuyển cán bộ phù hợp với năng lực của từng người; chú trọng cán bộ có năng lực và đạo đức nghề nghiệp. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN phát biểu chỉ đạo đại hội

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của lãnh đạo và nhân dân hai xã Tiến Xuân, Thạch Hòa huyện Thạch Thất trong công tác phối hợp để xây dựng ĐHQGHN, đồng thời ghi nhận đóng góp của tập thể các đồng chí lãnh đạo, đảng viên của đơn vị trong nhiệm kỳ trước. Giám đốc cho rằng, bản báo cáo chính trị của đơn vị được những đóng góp, vướng mắc và nêu bật những khó khăn trong thời gian qua, phương hướng tháo gỡ.

Bí thư Đảng ủy Nguyễn Kim sơn cho rằng, đại hội Đảng bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 -2025 của đơn vị là sự kiện đặc biệt quan trọng đối với đơn vị sau quá trình chuyển giao. “Đại hội là bước đệm chuẩn bị tâm thế cho 5 năm bứt phá, chuyển hóa, thay hình đổi dạng của Hòa Lạc. Đơn vị cần chuẩn bị kỹ lường từng khâu, tham mưu cho Ban Giám đốc ĐHQGHN, thực thi, triển khai các hạng mục để phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc” – Đồng chí Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn đề nghị các đảng viên, nêu cao tinh thần thống nhất đồng lòng, đoàn kết, tăng cường phát triển trình độ chuyên môn để vận hành, quản lý đô thị đại học trong thời gian tới.

Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN sẽ đặc biệt chú trọng về việc thực hiện tiến độ xây dựng dự án và luôn đồng hành với đơn vị trong từng hạng mục công việc để trong 5 năm tới đây, Hòa Lạc sẽ có một diện mạo mới.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Ban Đảng bộ BQLDA

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn và cam kết Đảng bộ Ban Quản lý sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong công tác quản lý và giám sát thực hiện dự án; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn liền với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng bộ đoàn kết, kỷ cương và thực sự trong sạch, vững mạnh.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của các đảng viên trong Chi bộ đánh giá khách quan, toàn diện, làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025; các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của Chi bộ. Các đại biểu cũng đã phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Ban Quản lý, Bí thư và Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Thuý Cẩm
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :