Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Đại hội Chi bộ Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển lần thứ V: Tập trung để phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh
Ngày 08/6/2020, Chi bộ Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kì 2020 – 2025.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Phó bí thư Đảng ủy ĐHQGHN Nguyễn Hiệu.

Đồng chí Phạm Hồng Tung, Bí thư Chi bộ Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển (Viện) trình bày Báo cáo kết quả trong nhiệm kỳ qua và định hướng các nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

Trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị tư tưởng đến tổ chức cán bộ, nghiên cứu khoa học, đào tạo, cơ sở vật chất, tài chính, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển đã gặt hái những thành tựu đáng kể. Trong 5 năm qua, Viện đã chủ trì và thực hiện 6 đề tài cấp Nhà nước, 1 đề tài cấp Đại học Quốc gia, 11 đề tài cơ sở, 18 đề tài hợp tác trong nước và quốc tế. Nhìn chung, đề tài khoa học các cấp thực hiện có hiệu quả, đảm bảo thời gian, tiến độ, chất lượng trong đó có những đề tài đặc biệt quan trọng đối với quốc gia, ngành và địa phương; đặc biệt là tư vấn chính sách có bước đột phá và hiệu quả, trong đó các tư vấn về chính sách vĩ mô có ý nghĩa rất quan trọng, được các cấp ghi nhận và đánh giá cao; Hợp tác trong nước và quốc tế được mở rộng, đạt kết quả tốt; Gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo đạt kết quả cao. Về đào tạo, Viện đã và đang triển khai tốt chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học, địa chỉ uy tín trong việc đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài; triển khai các lớp đào tạo ngắn hạn cho các địa phương trong nước.  

Với phương châm hành động Đoàn kết - Năng động - Sáng tạo - Hiệu quả! Đại hội đã thảo luận, góp ý kiến, biểu quyết và thông qua những nội dung quan trọng của dự thảo Báo cáo chính trị của Chi bộ khóa V nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình Đại hội.

Đại hội cũng thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, nhiệm kỳ 2020-2025. Về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển của Viện, xây dựng thành Viện nghiên cứu đầu ngành về Việt Nam học gắn liền với khoa học phát triển; phát triển đội ngũ cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực với trình độ chuyên môn cao; nghiên cứu khoa học mang tính đặc thù nhằm phát huy giá trị lịch sử văn hóa truyền thống; đảm bảo an sinh xã hội; bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; Xây dựng Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển là cầu nối trao đổi tri thức học thuật giữa các học giả trong và ngoài nước về các vấn đề Việt Nam trong lịch sử và đương đại, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu chung và tầm nhìn trong định hướng phát triển của Viện là: đến năm 2030 Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển phải trở thành một viện nghiên cứu xuất sắc giữ vai trò là đầu mối kết nối và định hướng của ngành Việt Nam học toàn cầu, tổ chức nghiên cứu và đào tạo Việt Nam học theo định hướng cơ bản, liên ngành và ứng dụng; là đơn vị có năng lực nổi bật trong chuyển giao tri thức và tư vấn chính sách ở Việt Nam.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực: Chi bộ Viện tiếp tục quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đối với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học: Chi bộ chỉ đạo chính quyền quyết liệt đổi mới công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên, nghiên cứu viên có năng lực để đề xuất các nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở, tham gia chủ trì và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp bộ và cấp nhà nước, gắn nghiên cứu khoa học với công tác đào tạo. Gắn việc nghiên cứu khoa học với việc công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, xuất bản các chuyên khảo khoa học chất lượng cao. Tăng cường quan hệ liên kết giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo. Tiếp tục phát triển 3 nhóm nghiên cứu (Khu vực học, Khoa học phát triển và Hà Nội học) thành 3 nhóm nghiên cứu mạnh.

Đồng chí Phó bí thư Đảng ủy ĐHQGHN phát biểu chỉ đạo tại đại hội  

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó bí thư Đảng ủy ĐHQGHN Nguyễn Hiệu biểu dương những thành tích đã đạt được của Chi bộ Viện nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Nguyễn Hiệu cho rằng: Đại hội là một sự kiện chính trị quan trọng để đánh giá, thảo luận những kết quả đã thực hiện được, những tồn tại, hạn chế và thách thức đặt ra trong giai đoạn mới. Chi bộ Viện cần đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm cụ thể, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để thực hiện thắng lợi nghị quyết mới, đặc biệt là công tác tham mưu cho Đảng, công tác tuyên giáo ở cấp địa phương trong việc phát triển xã hội nói riêng và công tác đảng nói chung; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để có thể đảm đương những trọng trách to lớn, đóng góp vào việc xây dựng, phát triển thương hiệu của Viện nói riêng và ĐHQGHN nói chung.

Phó bí thư Đảng ủy ĐHQGHN đề nghị Chi bộ Viện cần tiếp tục phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc sinh hoạt Chi bộ và triển khai tốt Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại hội giao cho Chi ủy Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại hội để hoàn chỉnh Nghị quyết và các văn bản của Đại hội.

Đại hội đã bầu Cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI.

 

 Xuân Thanh
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :